הקוד האתי

הקוד האתי הינו תעודת הזהות הערכית של קהילת המרפאים בעיסוק.

הקוד כולל עקרונות מנחים המשמשים כמצפן המוביל את הדרך בעשייה היומיומיות שעל בסיסם פועלת קהילת המרפאים בעיסוק בישראל הכוללת מחנכים, חוקרים, מטפלים, וסטודנטים.

העקרונות המנחים משקפים את ערכי המקצוע ומגדירים את אחריותם של המרפאים בעיסוק בעבודתם. מהעקרונות המנחים נגזרים כללים להתנהגות אֶתית –מקצועית של המרפאים בעיסוק המנחים להתנהגות מקצועית ראויה, ומשמשים בסיס לקבלת החלטות מקצועיות נכונות, בהתאם לערכי המקצוע, ויהווה אמַת מידה לשיפוט ההתנהגות המקצועית.

הקוד האתי מבוסס על אתיקה מקצועית, שהינה התנהגות מוסרית ובחירה בדרך הטובה ביותר לפעולה במסגרת העיסוק במקצוע.

ביוני 2015 פורסם הקוד האתי המחודש למקצוע הריפוי בעיסוק.
להורדת מסמך הקוד האתי המחודש – לחצו על הקישור מימין
לצפייה בנטיקה – אתיקה ברשת – של מקצוע הריפוי בעיסוק – לחצו על הקישור מימין

קוד זה הינו גרסה מורחבת לקוד הקודם וכולל:

זהות והגדרת המקצוע

עקרונות מנחים – ערכים אנושיים בסיסיים המנחים את האנשים בפעילותם במסגרת הקבוצה המקצועית

כללי ההתנהגות האתית

מטרות הקוד האתי:

להגן על אנשי המקצוע ועל מקבלי השירות, הקוד שומר על שני הצדדים מפני כל חריגה אפשרית.

באמצעות הכללים הברורים של התנהגות מקצועית, ניתן להבטיח כי כל חבר בקבוצה הוא ראוי, מוכשר, מסוגל ומבצע את פעולותיו בצורה הטובה ביותר, על ידי כך תישמר יוקרתו האישית וכן תשמר גם יוקרת הארגון המקצועי.

מטרה נוספת היא למזער נזקים להגן על הצרכן מפני פעולה לא מקצועית ולעיתים לא ראויה של איש המקצוע.

הערות שוליים