מידע לסטודנטים

*מידע לגבי סימוטלור ההכנה למבחן הרישוי יתפרסם כחודש לפני מועד המבחן.

 

הערות שוליים