דבר המערכת – מרס 2023

גיליון זה שפותח את שנת 2023 מאיר זרקור על שיתופי הפעולה של מקצוע הריפוי בעיסוק עם תחומים משיקים. שלושה מאמרים בגיליון וכל אחד מהם מציג את ההתערבות בריפוי בעיסוק בחיי הפרט וכחלק מקבוצה, תוך חיבור לתמונה הרחבה המשותפת במלאכת השיקום בין הריפוי בעיסוק למקצועות משיקים. מאמרן של טל דגן, ד"ר גלית יוגב זליגמן וד"ר מיכל כפרי: ניהול עצמי והקשר לתפקוד ואיכות חיים בקרב אנשים עם טרשת נפוצה, חושף לפנינו את האפשרויות לשיפור איכות חיים במצב של התמודדות עם מחלה כרונית ואת האפשרויות שיש למקצוע שלנו, כחלק ממקצועות הבריאות ובשיתוף עם פיזיותרפיה, במקרה זה, לסייע לאנשים עם טרשת נפוצה לנהל את מחלתם ולשפר את התפקוד ואת איכות החיים.

מאמרה של ד"ר שרון אוסט-מור: דיון במושג סולנות (Positive Solitude) בראי העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק, עוסק בתופעה של "היות לבד" ומציג את היתרונות ואת וההזדמנויות הטמונות בה. המאמר מספק הרחבה של התופעה מן ההקשרים המוכרים לרוב לשלילה ונתפסים כבדידות או כשעמום. הוא מחבר את הפרספקטיבה הרחבה של תחום הגרונטולוגיה דרך הכרת המושג "סולנות" ויתרונותיה למקצוע הריפוי בעיסוק. במאמר מוצגת סקירת המושג והרחבת הידע עליו מתוך הקשרים של דת, ספרות ומחקר.

לבסוף, במאמרן של ד"ר עדי שטרן, נועה לביא וד"ר אנאלו ורבין: What's Cookin'…- Culinary Group Intervention for Adults with Eating Disorders  (מה מתבשל? קבוצת טיפול באמצעות בישול למבוגרים עם הפרעות אכילה), ניתנת לנו הצצה לקבוצת בישול חדשנית עבור מתמודדים עם הפרעות אכילה. הקבוצה מתייחסת באופן ישיר לאכילה, בהיותה תחום עיסוק מרכזי ומורכב דרך עשייה, חקר ושיח ומציגה עבודה משותפת עם תחומי הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה.

גיליון זה מביא לפתחנו את הממשקים המשמעותיים של המרפאות בעיסוק עם מקצועות בריאות נוספים. בימים אלה, שבהם צל כבד מוטל על מקצועיותנו, אנו רואות חשיבות רבה להדגשת העבודה המקצועית הנעשית כחלק אינהרנטי מעבודת המרפאות בעיסוק ואף שיתופי הפעולה הרב מקצועיים המובילים לדיוק ולטיוב המענה הניתן לאוכלוסיית מבקשי השירות.

 

קריאה נעימה,

ד"ר סיון רגב, עורכת משנה של ה-IJOT, sivreg@gmail.com

ד"ר גילי חטר ישי, עורכת משנה של ה-IJOT, ghertsman@gmail.com

 

הערות שוליים

  1. בראשית ג', י"ז-י"ט

  2. א. ד. גורדון מכתב לגליקין [מנהל חוות מגדל. אב"צ], מגדל, ט"ז סיון תרע"ב

  3. https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m1_001.htm

  4. https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m2_001.htm