דבר המערכת – מרס 2024

גיליון זה רואה אור בימים של "שגרת חירום", שבה אנו כקהילה טיפולית מקצועית נקרעות בין העבודה שבשגרה, אבחון, הערכה וטיפול באוכלוסיות המציגות קשיים תפקודיים, לצד בחינה מתמדת של המשאבים האישיים וגורמי התמיכה הנדרשים לנו כנשים, אימהות ומטפלות בשגרת "מלחמה". נכון לכתיבת שורות אלו המדינה עודנה במלחמה, אזרחים רבים מפונים מביתם והחטופים, ובתוכם קולגות, חברי ובני משפחה עודם בשבי החמאס.

המאמרים בגיליון זה מציגים את העשייה שקדמה לאותה שבת שחורה ומציעים תכנים שגובשו לפניה ורלוונטיים גם בימים אלה. במאמר הראשון "נופלים בין הכיסאות: תת-אבחון של DCD ביַלְדוּת והשלכותיו בקרב מבוגרים צעירים עם קשיים בקואורדינציה מוטורית" שחר זגורי-ויטנברג, ד"ר מירי טל-סבן ופרופ' נעמי וינטראוב מביאות את קולם של מבוגרים צעירים עם DCD. הן מתארות את מקומה ואת חשיבותה של אבחנת DCD בילדות כבסיס להתערבות מוקדמת ומורות על תת-אבחון שבנמצא והשלכותיו האפשריות.

במאמר השני, "תרומת 'ריפוי-בעיסוק' כמקצוע האם, ורמת אוריינות הבית לניצני אוריינות הילד: מחקר חלוץ השוואתי", פרופ' עפרה קורת ואביה בן צבי מחברות בין התפקיד האימהי למקצועי של מרפאות בעיסוק ומתארות את היתרון של הידע המקצועי בריפוי בעיסוק לניצני האוריינות בהתפתחות ילדם והשפעתם על הלמידה בהמשך. נושא המחקר מדגיש את יתרונות המקצוע באיזון בית-עבודה, בהעשרה האפשרית שביניהם, נושא הרלוונטי כל כך בימים אלה בשוק העבודה.

במאמר השלישי "בדיקת תוקף של מטלה ביצועית בלתי מובנית (UPT), למדידת תפקודים ניהוליים בקרב ילדים" מתארות אלישבע פוליסר מדמון וד"ר לימור רוזנברג תיקוף של כלי תצפיתי לאבחון קשיים בתפקודים ניהוליים של ילדים שהותאם לישראל ותורגם לעברית. הממצאים מורים על האפשרות לעשות בו שימוש כחלק מהערכה וזיהוי של קשיים בתפקודים ניהוליים ולהסתייע בו בתכנון התערבות בתחום זה.

בגיליון זה, שני מדורים הדנים בכלים מקצועיים בריפוי בעיסוק המצויים בשימוש בשגרה וכיצד הם עשויים להיות עוגן בעשייה המקצועית גם בעת חירום. במדור "נקודת ראות" בעריכתה של ד"ר תמר פלי מחברת אותנו קרן רון רביץ למושג חוסן בהקשר המקצועי שלנו כמרפאים בעיסוק. היא מביאה מודל שמשמש אותה ומתארת את האופן שבו סייע לה העיסוק בחוסן הנפשי הן בהתפתחות המקצועית ובסיוע לאחרים והן בחיזוק העצמי המקצועי. מדור "טכנולוגיה ואינטרנט" בעריכתה של ד"ר סיון רגב עוסק בקבוצות מקצועיות עבור מרפאות בעיסוק בפלטפורמת וואטסאפ. ד"ר ליאת גפני-לכטר ושני שפע קוגן מתארות את השימוש בפלטפורמה היום-יומית של קבוצות וואטסאפ ככלי מקצועי, המאפשר קבלת תמיכה, ידע ופיתוח מקצועי ואף נותן מענה ממשי בעיתות חירום.

אנו מכירות בכך שכתיבה מקצועית כרגע אינה פשוטה, משאבים רבים מופנים לשדה הטיפולי, ועם זאת, תיעוד העשייה חשוב מאין כמוהו. אנו מזמינות אתכן להתייעץ ולהיעזר בצוות מערכת כתב העת לשם כך, בגיליון נובמבר נכוון לתיעוד הזה.

בעת ירידת הגיליון לדפוס עודנו כואבים על חברינו המרפא והמרפאה בעיסוק, קית' סיגל וכרמל גת, שנחטפו מביתם לעזה וגורלם עדיין אינו ידוע. אנו מתפללים ומייחלים לשובם של קית' וכרמל וכל החטופים במהרה ובשלום.

 

קריאה נעימה ותפילה לימים שקטים,

ד"ר סיון רגב, עורכת משנה של ה-IJOT, sivreg@gmail.com

ד"ר גילי חטר ישי, עורכת משנה של ה-IJOT ghertsman@gmail.com

 

 

הערות שוליים

  1. בראשית ג', י"ז-י"ט

  2. א. ד. גורדון מכתב לגליקין [מנהל חוות מגדל. אב"צ], מגדל, ט"ז סיון תרע"ב

  3. https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m1_001.htm

  4. https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m2_001.htm