המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות 02_2008

נייר עמדה

לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות שהתפרסם בגליון חודש פברואר 2008. לצפייה בנייר העמדה

הערות שוליים