הערכת יישום פרויקט UPSIDES ("אפסיידס") בישראל: מסקנות לקידום יישום מיטבי של תמיכת עמיתים בשירותי השיקום בבריאות הנפש בישראל

Evaluation of the Implementation of UPSIDES (Using Peer Support in Developing Empowering Mental Health Services)  Project in Israel: Organizational and Peer Role Considerations for Promoting Optimal Implementation of Mental Health Peer Support in Rehabilitation Services in Israel

תקציר

רקע: הנטל על בריאות הנפש בעולם ובישראל כבד וגובר הצורך בשירותים מכווני החלמה שמרכיב מרכזי בהם הוא העסקת עמיתים עם ידע מניסיון ("עמיתים"). עמיתים משתלבים במערך השיקום לצד אנשי מקצוע שונים, ביניהם מרפאים בעיסוק, המהווים חלק משמעותי. השתלבותם באופן אופטימלי בשירותי בריאות הנפש תורמת למקבלי השירות, לעמיתים ולארגונים בקידום גישה ממוקדת החלמה ואדם. עם זאת, מצויים אתגרים רבים המביאים לכך שתרומתם אינה ממומשת. פרויקט אפסיידס הבין-לאומי הוקם במטרה לשכלל את יישום תמיכת עמיתים ב-5 מדינות באירופה, באפריקה ובאסיה. במסגרתו פותחה התערבות תמיכת עמיתים ויושמה בשני ארגוני שיקום בבריאות הנפש בישראל. מטרת המחקר: הערכת יישום של התערבות תמיכת עמיתים שפותחה במסגרת פרויקט אפסיידס בישראל. שיטת המחקר: מחקר פעולה משתף בשיטה איכותנית המתמקד בהערכת יישום. התקיימו 4 קבוצות מיקוד ו-6 ראיונות עם 26 בעלי עניין לאחר יישום התערבות אפסיידס. בוצע ניתוח תִמטי בהתבסס על מסגרת ה-CFIR להסברת תוצאות יישום התערבות, באמצעות תוכנת MAXQDA 2020. ממצאים: אפסיידס נתן מענה מקיף ליישום תמיכת עמיתים וענה על מרבית האתגרים שסומנו בישראל. עם זאת בלטו ארבעה אתגרים: ההתמקמות של עמיתים בתפקיד כפול – מסורתי וייעודי באותו ארגון, מִקסום ההשפעה על הארגון בכללותו, הכשרת צוותים מספקת וקיימות ההתערבות לאחר סיום הפרויקט. מסקנות והשלכות לפרקטיקה ולמדיניות: על מנת להפוך תפקידי עמיתים לברי קיימא ומחוללי שינוי מוכוון החלמה בארגונים, יש צורך בהכשרה מקצועית לצוותים בעבודה עם עמיתים וליוויים בתהליך ההטמעה בקרב כל שכבות הארגון; קיום אינטראקציה ישירה של הצוותים עם העמיתים כחלק אינטגרלי ותורם בארגון ומדיניות ממשלתית שתפתח, תממן ותאכוף תפקידי עמיתים ייעודיים, תהליכי הכשרה והסמכה לעמיתים ותהליכי חינוך והכשרה לארגונים. 

מסר עיקרי

  • השתלבות מיטבית של עמיתים עם ידע מניסיון מקדמת שירותי בריאות נפש ממוקדי החלמה ואדם.
  • על אף התרומה המוכחת, הפוטנציאל של השתלבותם אינו ממוצה בשל אתגרים בליבת התפקיד, ברמת הארגון וברמת מדיניות.
  • המחקר מדגיש חשיבות בהכשרה מקצועית וליווי תהליכי הטמעה בכל שכבות הארגון, קיום אינטראקציה ישירה של הצוותים עם העמיתים כחלק אינטגרלי ותורם בארגון ומדיניות ממשלתית תומכת. 

תודות

לצוות ליבת פרויקט UPSIDES בישראל – פרופ' מקס לכמן, ד"ר פאולה גרבר אפשטיין, גב' אלינה גרייזמן, ד"ר יעל גולדפרב ואמילי משמן.

תודה לעמיתים להתייעצות וחשיבה – גב' נטלי ארליך ומר ערן קרויז.

לכל שותפי פרויקט UPSIDES בישראל:  

ממשרד הבריאות: ד"ר ורד בלוש קליינמן וגב' עדי נעמן.

לעמיתים המכשירים בישראל: גב' שימרי הדס גרונדמן, גב' ליון גאי מאיר, גב' מירב רביניאן ומר עדי בר ניר. 

הארגונים המיישמים (בשלב הפיילוט והיישום) והמלווים של פרויקט UPSIDES: "קידום פרויקטים שיקומיים", עמותת 'אנוש', חברת נתן ו-ORS, ארגון "צרכנים נותני שירות", יוזמה דרך הלב. 

תודה מיוחדת למשתתפי מחקר אפסיידס בישראל – מקבלי שירות, עמיתים, אנשי צוות בארגוני בריאות הנפש ומנהלים. 

המחקר נעשה במסגרת עבודת הדוקטורט במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, בהנחייתה של פרופ' גליה מורן ומומן על ידי המוסד לביטוח לאומי (מענק לתלמידי תואר שלישי). 

Abstract

Background: Over the last few decades there is an increasingly heavy burden on mental health (MH) in Israel and around the world. Peer providers are a relatively new and contributing service. Peers integrate into the rehabilitation system alongside various professionals, including occupational therapists. When optimally integrated into MH services, peers can support service users' recovery, benefit their own recovery, and promote a recovery and person-centered orientation in MH organizations. However, there are multiple implementation challenges which make peer contribution somewhat questionable. UPSIDES – an international project aims to enhance and scale up implementation of peer support in five countries across Europe, Africa, and Asia. As part of this program, a peer support intervention was developed and implemented in two mental health rehabilitation organizations in Israel. The aim of the study: To examine the implementation process of peer support within UPSIDES project in Israel. Research method: Participatory action research using a qualitative method that focuses on implementation evaluation. Twenty six interested parties participate in 4 focus groups and 6 interviews, following the UPSIDES intervention implementation. A qualitative thematic analysis was performed based on the CFIR framework, using MAXQDA 2020 software. Findings: UPSIDES provided a comprehensive response to implementation of peer support addressing most challenges previously identified.  However, 4 challenges emerged: (i) being positioned in a dual role: traditional and peer-designated role in the same organization, (ii) maximizing impact on the organization, (iii) adequate staff training, and (iv) the sustainability of the intervention. Conclusions and implications for practice and policy: The remaining challenges highlight that in order to promote a recovery and person-centered orientation in MH organizations and sustainable peer roles, there is a need for professional training and guidance throughout the implementation processes across all levels of the organization. More specifically if is recommended to encourage direct exposure of teams to peer roles and newly developed governmental policies,  fund and enforce designated peer roles,  advance peer training and certification processes, alongside education and training for organizations.

Acknowledgment

The core team of the UPSIDES project in Israel – Prof. Max Lachmann, Dr. Paula Gerber- Epstein, Alina Grayzman, Dr. Yael Goldfarb and Emily Meshman.

To our colleagues for consultation and thinking – Natalie Erlich and Eran Kruiz.

To all UPSIDES project partners in Israel:

From the Ministry of Health: Dr. Vered Bloush Kleinman and Adi Naaman.

For fellows training in Israel: Shimri Hadas Grundman, Lyon Guy Meir, Merav Rabinian and Adi Bar Nir.

The implementing organizations (in the pilot and implementation stages) and accompanying the Upsides project: "Kidum Rehabilitation Projects", Enosh, Nathan and ORS, "Consumers providers", Yozma derech alev organization.  

Special thanks to the participants of the UPSIDES study in Israel – service users, peer support workers, staff members and managers of mental health organizations.

The research was conducted as part of PhD dissertation in the Department of Social Work at Ben-Gurion University, supervised by Prof. Galia Moran and funded by the National Insurance Institute (grant for PhD students).

 

 

https://doi.org/10.55134/tJt9QorS

למאמר המלא

הערות שוליים