הערכת צרכים לפיתוח פרויקט בריפוי בעיסוק: פיתוח תוכנית התערבות בקבוצה לילדים עם עיכוב התפתחותי בגני משרד החינוך

A Needs Assessment for the Development of a Project in Occupational Therapy: Group Intervention In Preschool Special Education

מילות מפתח: גן חינוך מיוחד, התערבות בריפוי בעיסוק, מודל אקולוגי, עבודת צוות

תקציר

רקע: מטרת הטיפול בריפוי בעיסוק בגני חינוך מיוחד היא לסייע לילדים להשתתף ולהשתלב בפעילויות משחק, למידה, פנאי, טיפול עצמי והשתתפות חברתית. המעבר ממודל רפואי למודל אקולוגי גרם לשינוי בעבודת המטפל להתערבות בסביבתו הטבעית של הילד. התערבות זו מדווחת במחקרים רבים כיעילה כאשר הטיפול קשור לתוכנית הלימודים ונעשה בשיתוף פעולה עם הצוות. ההתערבות יכולה להיעשות באופן פרטני או באופן קבוצתי ולכוון למטרות טיפול שונות ובתחומי תפקוד מגוונים. עם זאת, בשטח חסר מידע ותיעוד נגיש על הנעשה בגנים וחסרה תוכנית מובנית שניתנת ליישום במסגרות החינוך. מטרת הערכת הצרכים הייתה אפוא לאפיין את עבודת המרפא בעיסוק בטיפול בקבוצה בגנים לילדים עם עיכוב התפתחותי במשרד החינוך ולבסס את הצורך שעלה בשיחות ובסקרים בדבר בניית תוכנית התערבות. שיטה: תהליך הערכת הצרכים כלל סקירת ספרות, שיחות עם עמיתים, התייעצות עם מדריכה ארצית לריפוי בעיסוק במשרד החינוך, סקר אינטרנטי למרפאים בעיסוק העובדים בגנים (N = 50) וקבוצת מיקוד שכללה ארבע מרפאות בעיסוק אחראיות תחום גנים.  תוצאות: כלל המרפאים בעיסוק (100%), שהשיבו על הסקר, דיווחו כי הם מקיימים התערבות במסגרת קבוצתית במגוון תחומי טיפול ומעוניינים להיעזר בתוכנית מובנית לשם כך. כ-85% סבורים כי חשוב שפעילות הקבוצה תהיה בהלימה לתוכנית הגן. הערכת הצרכים הציגה צורך בפיתוח תוכנית להתערבות בקבוצה בגנים בהתאם לתוכנית הלימודים, בשיתוף הגננת ובהתאמה לצורכי הילדים. תוצר הפרויקט: הממצאים האלה הובילו לפיתוח כלי אינטראקטיבי המספק תוכנית מובנית שנתית ועם זאת גמישה ומותאמת. השלכות קליניות צפויות: מרפאים בעיסוק יקבלו כלי עזר לייעול עבודתם. בכך תהיה תרומה לקידום השתתפותם של הילדים בתחום למידה והשתתפות חברתית.

מסר עיקרי

  • מרפאים בעיסוק העובדים בגנים לילדים עם עיכוב התפתחותי מבצעים התערבות בקבוצה לפי המודל האקולוגי בסביבתו הטבעית של הילד בשיתוף צוות הגן.
  • מן הסקר עולה המחסור בתוכניות התערבות מובנות והצורך בפיתוח תוכנית כזאת.
  • הערכת הצרכים הובילה לפיתוח תוכנית לטיפול בקבוצה במטרה לקדם את השתתפותם של הילדים בתחום למידה והשתתפות חברתית.

Abstract

Background: The purpose of Occupational Therapy (OT) in preschool special education is to help children engage in play, learning, leisure, self-care and social participation activities. The transition from a medical model to an eco-educational model moved the therapist’s place of work from the clinic to the child's natural environment. This intervention is reported in numerous studies as effective when the therapy is related to the kindergarten curriculum and done in collaboration with the therapeutic team. However, there is lack of accessible information and documentation regarding this area, and no structured program that can be applied in the existing education framework. The goal of the Needs Assessment for Group Intervention In Preschool Special Education was to characterize the work of the OTs in group therapy activities in preschool special education operating under the Ministry of Education and address the needs that emerged. Method: The Needs Assessment process included a professional literature review, interviews with colleagues, consultation with the National OT coordinator at the Ministry of Education, an internet survey among OT working in a kindergartens  (N = 50) and a focus group (N=4 OTs). Results: 100% of OTs who filled the survey reported that they are practicing group intervention and expressed the need for a structured program for this purpose. Approximately 85% believe it is important those activities are coordinated with other kindergarten activities. Conclusions: Findings led to the development of an interactive protocol for eco-educational group intervention. Clinical Implications: Tools to improve the efficiency of OTs work and contribute to promote children's participation in learning and social interactions.

 

https://doi.org/10.55134/lupdnroq

 

למאמר המלא

הערות שוליים