הצעות לביטוח אחריות מקצועית למרפאות בעיסוק בחברת "כלל"

יש לנו הטבה בשבילכם!

ביטוח אחריות מקצועית במחיר מיוחד לחברי החברה הישראלית לריפוי בעיסוק. קיימות שתי אופציות ביטוחיות לנושא אחריות מקצועית.

  1. פוליסה על בסיס יום האירוע מכסה את האירוע במידה והייתה פוליסה בתוקף ביום קרות התביעה – יכול להתאים למרפאות בעיסוק מתחילות או לחלופין כאלה שלא היו מבוטחות ברצף לאורך השנים מסיבות שונות.
  2. פוליסה על בסיס הגשת יום התביעה – מכסה במידה והייתה פוליסה בתוקף ביום הגשת התביעה ולא משנה מתי קרות המקרה קרה גם רטרואקטיבית במידה והיה מבוטח בעבר עם רצף ביטוחי מלא – יכול להתאים למרפאות בעיסוק ותיקות אשר היה להן ביטוח ברצף בעבר.

הצעה לביטוח על בסיס יום האירוע

מכסה על יום התביעה ולא ניתן להפעיל ביטוח על כיסוי רטרואקטיבי

פוליסה על בסיס יום האירוע

  • גבול אחריות 1,000,000$ ובנפרד גבול אחריות צד ג' 200,000$
  • השתתפות עצמית 500$ למקרה ביטוח
  • עלות פוליסה 470$

פוליסה על בסיס הגשת יום התביעה

  • גבול אחריות 1,000,000$ הכולל בתוכו גבול אחריות צד ג' 200,000$
  • השתתפות עצמית 500$ למקרה ביטוח
  • עלות פוליסה 340$

* במידה ויש עניין בכיסוי רטרואקטיבי יש לשלוח את הפוליסה הקודמת עם תאריך רטרואקטיבי והפוליסה תתעדכן בהתאם.


המידע הכלול בדף זה הינו פרי המלצה שניתנה לחברה הישראלית לריפוי בעיסוק ע"י סוכנויות הביטוח המפורטות בו. אין לראות במידע זה משום ייעוץ פנסיוני ו/או ביטוחי ו/או תחליף לייעוץ כאמור או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות רכישת המוצרים המוצעים. המידע הכלול בדף זה אינו מהווה תחליף לייעוץ כאמור, ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

הערות שוליים