התערבות הריפוי בעיסוק – הנשמה מלאכותית ממושכת

נייר עמדה

לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: התערבות הריפוי בעיסוק עם מטופלים המאושפזים במחלקות להנשמה מלאכותית ממושכת, שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2014. לצפייה בנייר העמדה

הערות שוליים