חברות בעמותה

חברות בעמותה מאפשרת לך ליהנות מגב מקצועי חזק מוביל, משפיע ומחליט כיצד יראה המקצוע שלך בעתיד.

חברה מקצועית חזקה מורכבת מהרבה חברי מקצוע אשר יחד חברו ליצירת שינוי ומיצוב מקומו המקצועי של הריפוי בעיסוק בארץ. ככל שמספרנו יגדל, כך נוכל לקיים עשייה בכל הרבדים – חוקתית ותודעתית.

הערות שוליים