חוק מקצועות הבריאות

חוק מקצועות הבריאות

בתאריך 30.7.08 פורסם ברשומות הכנסת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן "חוק מקצועות הבריאות"), המסדיר את העיסוק במקצועות: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, דיאטנות.

בתאריך 16.12.2009 פורסמו התקנות הנגזרות מהחוק, הנוגעות לבחינת הרישוי וההכשרה המעשית. בתאריך 30.1.09 נכנס החוק לתוקף.

על-פי החוק, חובה על כל המרפאים בעיסוק לבקש תעודה במקצוע הבריאות (גם בעלי תעודת הכרה במעמד), תוך עמידה בתנאי הסף הכוללים השכלה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות (סעיף 8 (3) לחוק).

העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק השקיעה מאמצים רבים בקידום החוק ורואה בו הישג חשוב ומשמעותי.

להורדת מסמך חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות ובתקנות הנגזרות ממנו – לחצו על קישור מימין

לפרטים נוספים בנוגע לחוק ובנוגע לקבלת רישיון עפ"י החוק, ניתן לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.

הערות שוליים