טבלת כלי הערכה: לקויות נוירו התפתחותיות

תאור מורחב של הנושאים בהם עוסק המסמך המצורף להורדה בטור ימין

הערות שוליים