ניירות עמדה והנחיות עבודה

ריכוז ניירות עמדה והנחיות עבודה

מטרת ניירות העמדה היא להציג את העמדה המקצועית בהקשר לנושאים שונים בהם עוסקים מרפאים בעיסוק. מסמכים אלו נועדו לעזור למרפאים בעיסוק בהגדרת מקומם ותפקידיהם ובמגעים חוץ מקצועיים. הניירות נכתבים על ידי מומחי תוכן מוכרים מגופים מגוונים שמשקפים את העשייה בריפוי בעיסוק

הערות שוליים

מידע מקצועי