נייר עמדה: התערבות ריפוי בעיסוק בקרב אנשים עם שיתוק מוחי במהלך החיים

נייר עמדה

לפניכן/ם נייר עמדה בנושא: התערבות ריפוי בעיסוק בקרב אנשים עם שיתוק מוחי במהלך החיים

לצפייה בנייר העמדה

הערות שוליים