פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של קבוצת עניין לקויות למידה (נוירו-התפתחותיות) – 21.1.2022

על סדר היום – הצבעה על אישור מועמדת ליו"ר קבוצת העניין

בהתאם לנוהל קבוצות העניין על חברות הקבוצה לאשר את המועמדת ולבחור בה לתפקיד.
נשלחה הזמנה למפגש לכל חברות קבוצת העניין באמצעות המייל והווטסאפ. הקבוצה מונה כיום מעל 500 חברות סטודנטיות ומרב"ע אשר מצטרפות באמצעות טופס רישום ללא עלות.
יו"ר יוצאת- ד"ר כנרת שרפי.

מועמדת ליו"ר חדשה- ד"ר רותי טראוב בר אילן. רותי שימשה בעבר כיו"ר פורום לקויות למידה (שבהמשך התפתח לקבוצת העניין הזו), היתה חברה בוועד המייסד שלו ופעלה לאורך השנים בפעילות לקידום חקיקה בתחום ועוד.

מספר משתתפות: 10 (מתוכן 4 חברות הועד המנהל).
הצביעו בעד: 10
הצביעו נגד: 0

אנחנו שמחות ונרגשות לקבל את ד"ר רותי טראוב כיו"ר קבוצת העניין!

בברכה,
הועד המנהל של קבוצת העניין

 

הערות שוליים