פרויקט שילוב טיפול באמצעות בובות לאנשים עם דמנציה בבית אבות – קידום מעורבות בפעילות משמעותית

A Nursing Home Project Integrating Doll Therapy for People with Dementia – Promoting Meaningful Activity Engagement

תקציר

שתי הסוגיות המרכזיות בטיפול בריפוי בעיסוק בקרב אנשים עם דמנציה בבית האבות הן ההתמודדות עם התנהגויות מאתגרות (challenging behaviors), כגון צעקות ושוטטות, והקושי למצוא פעילויות שבהן הדיירים יכולים להיות מעורבים לאורך זמן. יש ראיות ראשוניות לכך שטיפול באמצעות בובות יכול לתת מענה לצרכים אלו. במאמר זה מתואר פרויקט של שילוב טיפול באמצעות בובות בבית אבות בירושלים בהובלת צוות הריפוי בעיסוק, במטרה להפחית התנהגויות מאתגרות ולעודד מעורבות בפעילות משמעותית וכך לשפר את איכות החיים של דיירים עם דמנציה. הפרויקט כלל שלב הכנה – שבו גויסה ההנהלה לטובת הפרויקט ונערכו הדרכות לצוות, ושלב ביצוע – ובו יושם בפועל הטיפול באמצעות בובות. במאמר מתוארים קווים מנחים ליישום הפרויקט בבתי אבות. מתוך ניסיוננו ראינו שהטיפול הביא לידי הפחתה בהתנהגויות מאתגרות, לשיפור בתקשורת ולמעורבות משמעותית בפעילויות. מכיוון שהנושא עלול להעלות התנגדויות אצל אנשי צוות ובני משפחה, חשוב שתהיה התייחסות לכך בהטמעת השימוש בטיפול זה. בדיון התייחסנו לסוגיות האתיות המתעוררות סביב השימוש בבובה כאמצעי טיפול באנשים עם דמנציה. התייחסנו גם להסברים אפשריים להשפעות המיטיבות של הטיפול המתחברות לעקרונות הריפוי בעיסוק. חשיבותו של הפרויקט היא במתן כלי נוסף למרפאות בעיסוק ולצוות בית האבות שיכול להתאים גם במקרים של דמנציה מתקדמת. טיפול באמצעות בובות הוא אפשרות זמינה וקלה ליישום לשיפור איכות החיים של דיירים עם דמנציה.

מסר עיקרי (שלושה דברים מרכזיים)

  • טיפול באמצעות בובות יכול להביא לשיפור בהתנהגויות מאתגרות ולמעורבות בפעילות משמעותית בקרב אנשים עם דמנציה.
  • טיפול באמצעות בובות הוא טיפול לא תרופתי זמין, זול וקל ליישום, המתחבר לעקרונות התיאורטיים של מקצוע הריפוי בעיסוק.
  • טיפול באמצעות בובות עלול לעורר התנגדויות, ולכן יש צורך בשלב הכנה של הנהלת וצוות בית האבות, ושיתוף בני המשפחה בתהליך.

 

Abstract

Occupational therapy treatment for people with dementia in nursing homes faces two major issues: Coping with challenging behaviors, such as shouting and wandering, and finding activities residents can engage in over time. There is preliminary evidence that doll therapy can address these issues. The article describes a project, led by occupational therapists, of integrating doll therapy in a nursing home in Jerusalem. The project aimed to improve the quality of life of residents living with dementia by reducing challenging behaviors and encouraging engagement in meaningful activities. There were two phases to the project: A preparation phase during which the management was recruited to support the project and staff members were trained, and an execution phase during which the treatment was administered. The article provides guidelines for implementing the project in nursing homes. Our experience from this project suggests that the treatment resulted in a reduction in challenging behaviors. In addition, it improved communication and facilitated engagement in activities. As doll therapy might raise objections among staff and family members, it is imperative that the issue be addressed when this treatment is implemented as part of the implementation. In the discussion, we addressed the ethical issues related to the use of a doll as a mean of treating people living with dementia. In addition, we discussed possible explanations for the treatment's beneficial effects from an occupational therapy perspective. The importance of the project is in providing an additional tool for occupational therapists and nursing home staff that can also be used in cases of advanced dementia. Doll therapy is an accessible, affordable, and easy-to-implement method for improving quality of life for people living with dementia.

 

https://doi.org/10.55134/yv3jrmjg

למאמר המלא

הערות שוליים