ריפוי בעיסוק בבתי אבות

מעבר לבית אבות הוא שינוי משמעותי בחיים. מרפאים בעיסוק בעלי הכשרה ייחודית לסייע לאדם לשמר את היכולות הקיימות ולהמשיך לחיות חיים משמעותיים.

בסדרת דפי המידע זו נתאר בקצרה חלק מהעשייה של המרפאים בבתי אבות:

הסתגלות לבית האבות והתאמת הסביבה
מציאת פעילות פנאי משמעותית
לקיחת הורה הביתה
טיפול בהמיפלגיה
תשושי נפש
טיפול פליאטיבי

הערות שוליים