ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעות ויסות חושי SMD לאורך החיים 2_2015

נייר עמדה

לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעות ויסות חושי SMD לאורך החיים שהתפרסם בחודש פברואר 2015. לצפייה בנייר העמדה

הערות שוליים