תיאור מקרה: מודעות לוויסות חושי ככלי לטיפול בהפרעה דיספורית קדם וִסתית

Case Study: Awareness of Sensory Regulation as an Intervention Tool for Premenstrual Dysphoric Disorder

תקציר

הפרעה דיספורית קדם וִסתית Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) הינה תסמונת הפוגעת במגוון היבטי תפקוד ובמעורבות העיסוקית. התערבויות מקובלות כוללות טיפול פסיכולוגי, הורמונלי ופסיכיאטרי. למיטב ידיעתנו, אין בספרות מידע בנושא אפיון והתערבויות במערכות החוש והעיבוד החושי של מתמודדות עם PMDD. בתיאור המקרה מוצגת מתמודדת שטופלה במשך כחודש וחצי במסגרת בית מאזן שהינו חלופת אשפוז בקהילה, עקב החרפה בתסמיני ה-PMDD ונסיגה תפקודית ניכרת. התערבות ממוקדת לקוח בריפוי בעיסוק כללה איתור קשיים תפקודיים ובוויסות החושי ורכישת אסטרטגיות התמודדות התומכות בתפקוד. העלאת המודעות להיבטים החושיים הייתה גורם משמעותי בחוויית המסוגלות של המתמודדת, וביכולתה לנהל ולהשתתף בפעילויות יום-יומיות. יש לשקול התייחסות להיבטים החושיים בתכנון ובעריכת ההתערבות בנשים עם הפרעה זו בקליניקה, ומומלץ לערוך מחקרים לביסוס הידע על המהלך החושי בהפרעה זו. 

מסר עיקרי

 (1) PMDD היא הפרעה הפוגעת בתפקוד ובהשתתפות. למקצוע הריפוי בעיסוק יש מקום להתערב לקדם איכות חיים של נשים המתמודדות עם ההפרעה. (2) התערבות להעלאת מודעות לעיבוד חושי והשפעתו על תפקוד של מתמודדת עם PMDD הראתה שיפור ביכולתה לנהל את התסמונת ולהשתתף בעיסוקים. (3) מומלץ להמשיך לחקור את התפקוד החושי והתערבויות פוטנציאליות עבור מתמודדות עם PMDD.

Abstract

Premenstrual dysphoric disorder (PMDD), affecting women's emotional, mental, and somatic states, severely interrupts functioning and occupational engagement. Interventions customarily include psychological, hormonal, and psychiatric treatments; we found no information regarding sensory intervention or sensory-system characterization of women coping with PMDD. This case study concerns a woman hospitalized for worsening PMDD symptoms, functional deterioration, and sensory-system changes. The woman received client-centered occupational therapy intervention addressing sensory modulation and coping strategies in order to extend the duration of time she could participate in daily occupations. Results show awareness of sensory aspects as meaningful to the woman. The sensory-modulation intervention promoted her feeling of control and ability to adjust reactions to the environment. She reported an increase in awareness of the difficulties and in her ability to manage and participate in daily activities. It is recommended to address sensory aspects in interventions with women with PMDD as well as further studies, to establish knowledge about the sensory components in this disorder.

 

 

https://doi.org/10.55134/7xcbaZXK

למאמר המלא

הערות שוליים