תפקיד המרפאים בעיסוק בקידום נגישות ההשכלה הגבוהה – מרס 2018

נייר עמדה

לפניכן/ם נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בנושא: תפקיד המרפאים בעיסוק בקידום נגישות ההשכלה הגבוהה, שהתפרסם בגיליון חודש מרס 2018. לצפייה בנייר העמדה

הערות שוליים