ICF כמצפן מקצועי למרפא.ה בעיסוק

17.3.21 | בשעות 17:00-21:00

מרפאים.ות בעיסוק פוגשים.ות את מודל הICF לבריאות ותפקוד בממשקים השונים בהם ניתן השירות.

יום העיון יסקור את השימוש במודל הICF כמסגרת חשיבה תיאורטית מקצועית, ככלי יישומי לעבודה ואת תפקיד המרפא.ה בעיסוק בשימוש במודל.
נלמד על התהליכים בארץ ובעולם להטמעת המודל כפרקטיקה וכמדיניות תוך ניתוח תיאורי מקרה. נשמע על תהליכי הטמעה של המודל במשרד הרווחה והובלה של פרויקט בתים חכמים מטעם הג'וינט.
בחלק השני נכיר את Atvisor ונדגים דרך המערכת את הכלי לשימוש עבור מרפאים.ות בעיסוק ונסיים בעבודה בקבוצות על תיאורי מקרה.
יום העיון ישמש כפתיח ללמידה משותפת להטמעת המודל בעשייה היומיומית של המרפאים.ות בעיסוק.

 


עלות: חינם לחברי עמותה, 130 ₪ ללא חברים.

להרשמה לחברים רשומים, יש ללחוץ על הכפתור הכתום "הרשמה".

להרשמה בתשלום למי שאינם חברים לחצו כאן.

הערות שוליים