קשר הורה-ילד כמוקד הערכה וטיפול בריפוי בעיסוק

קורס באומדן וקידום איכות אינטראקציית הורה/מטפל-ילד עם פעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי, ויסות עצמי ותקשורת על פי המודל התיווכי להתערבות מוקדמת (MISC-SP)

***שימו לב: הקורס מלא – ההרשמה נסגרה

שלב א׳- אינטראקציית הורה/מטפל-ילד: חשיבות, מרכיבים, תצפית, ודרכי הערכה.
מועדים: 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, 24.11, 8.12

עלות ברישום מוקדם: 1900 ₪ לחבר.ה בחברה הישראלית לריפוי בעיסוק, 2300 ₪ ללא חבר.ה

שלב ב'- הדרכת הורים/מטפלים לקידום איכות אינטראקציית הורה/מטפל – ילד
עלות ומועדים יקבעו בהמשך

 

הודעה חשובה:

בשיתוף עם הרשות לפיתוח הנגב, הקורס מסובסד לתושבי הנגב (בגבולות הרשות לפיתוח הנגב). לרישום לתושבי הנגב יש לשלוח מייל ל – office@isot.org.il, בצירוף פרטים אישיים – שם מלא, טל', צילום ת"ז ואישור תושבות – ולא להרשם דרך האתר!

 


 

רקע

התערבות מוקדמת:
בעשורים האחרונים הולכת וגוברת ההכרה בחשיבות האבחנה וההתערבות המוקדמות עם תינוקות ופעוטות בקבוצות סיכון להתפתחות בלתי תקינה.
מטרתה של ההתערבות עם תינוקות ופעוטות בסיכון הינה להעלות את ההסתברות למסלול התפתחות טוב יותר בילדות ובהתבגרות. הנחת היסוד בהתערבות מוקדמת הינה שבגיל הרך ניתן לייצר עבור ועם הילד שינוי ביתר קלות ובפחות השלכות ועלויות על המשפחה ועל הקהילה, מאשר טיפול בקשיים קיימים בשלב מאוחר יותר.

גורמי סיכון והגנה בהתפתחות הילד:
גורמי הסיכון להתפתחות בלתי תקינה, נחלקים לאלה הקשורים בסביבתו של הילד (מאפיינים של הוריו, מצב סוציואקונומי, קשיים בריאותיים במשפחה וכו'), ולאלה הקשורים בקושי תפקודי של הילד, הנובע מליקוים נוירו-ביולוגיים, גנטיים מולדים או נרכשים.
אל מול גורמי הסיכון קיימים גורמי הגנה התפתחותיים בעלי פוטנציאל למתן ואף למנוע את השפעתם השלילית של גורמי הסיכון על התפתחותו של הילד.

איכות אינטראקציית הורה-ילד כמוקד להתערבות מוקדמת עם ילדים בסיכון:
מבין גורמי הסיכון וההגנה הרבים והמגוונים המשפיעים ישירות או בעקיפין על התפתחותו של הילד, לאיכות הקשר או האינטראקציה שיש לילד עם המבוגרים המטפלים בו, בראש ובראשונה הוריו, ישנה את ההשפעה המשמעותית ביותר. אינטראקציה איכותית עם המטפלים/ההורים יכולה ולהבטיח תפקוד והשתתפות תקינים יותר והתפתחות מיטבית ואף למתן ולמנוע קשיים התפתחותיים נוספים וקשיים רגשיים הנלווים להפרעות התפתחותיות מאובחנות.

המודל התיווכי להתערבות מוקדמת עם פעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי
MISC- SP- Mediational Intervention for Sensitizing Caregiver of children with Sensory Processing disorders
המודל התיווכי להתערבות מוקדמת פותח בביה"ס לחינוך, באוניברסיטת בר-אילן. המודל הבסיסי מיוחס לגישה התיווכית (פויירשטיין ורנד), ממוקד בקידום איכות אינטראקציית מטפל-ילד והותאם להתערבות מוקדמת עם תינוקות ופעוטות ע"י פרופ' פנינה קליין ז"ל, כלת פרס ישראל. המודל נבדק ויעילותו בקידום איכות אינטראקציית מטפל-ילד ובקידום התפתחות הילד הוכחה במחקרים עם אוכלוסיות שונות ובתרבויות שונות (Klein, 1996, Klein et al., 2014 ).
על בסיס המודל התיווכי להתערבות מוקדמת פותחה תוכנית התערבות ספציפית שמטרתה קידום איכות איטראקציית הורה ילד עם פעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי (Jaegermann & Klein, 2010).
תוכנית MISC-SP משלבת מרכיבים מגישות טיפול מובילות השמות דגש על חשיבותם הבנתם של הבדלים אינדיבידואלים בין ילדים בתשתית העצבית המולדת שלהם ( DIR (Greenspan & Wieder), SI- Sensory Integration) ויכולתו של ההורה/מטפל לקרוא ברגישות את התנהגותו של הפעוט, להבין את מצבו המנטלי ולהגיב אליו באופן מותאם (MBT- Metallization based treatment).
יעילותה של התוכנית נבדקה והיא נמצאה מקדמת הן מרכיבים בהתנהגות האם באינטראקציה עם ילדה והן היבטים הקשורים בתפקודו ההתפתחותי של הפעוט.
התוכנית מבוססת על ניתוחי וידאו של אינטראקציית הורה-ילד ועידוד ההורה על התנהגויות מותאמות לפרופיל החושי ויסותי של הפעוט ועל התנהגויות המייצגות אינטראקציה איכותית ומקדמת התפתחות.
תוכנית ההתערבות MISC-SP מתאימה גם ליישום מרחוק באמצעות הזום.

 

תכנית הקורס

תכנית הקורס תחולק לשני שלבים:
שלב א׳- יתמקד בלימוד תאורטי של המרכיבים והקריטריונים להערכה וקידום של איכות אינטראקציית הורה/מטפל – ילד על פי מודל הMISC ובניתוח משותף של סרטוני אינטראקציה אותן יביאו המשתלמות/מים מהשטח. האינטראקציות שיובאו במסגרת שלב זה יכולות להיות אינטראקציית מטפל-ילד שתצולם ממסגרת העבודה הקלינית השוטפת של המטפלת או אינטראקציית משחק של הורה-ילד מהקליניקה או מהשטח. נתון לבחירתה של המשתלמת.
שלב א׳ יכלול 30 שעות אקדמיות ויוגבל ל20 משתתפות/ים.

שלב ב׳- בחלק זה נלמד ונתאמן על תהליך ההתערבות הקלינית עם ההורים במטרה לקדם את איכות האינטראקציות שלהם עם ילדם. הלמידה תתקיים באמצעות ניתוח של תיאורי מקרה מפורטים שיובאו על ידי המשתלמות ומצולמים בווידאו. בחלק זה נעקוב אחר השינויים שחלים בהתנהגות ההורה, באיכות האינטראקציה ובתפקודו של הילד תוך כדי ובעקבות ההתערבות הנלמדת.
ההרשמה לשלב ב׳ מחייבת את השלמת שלב א׳.
שלב ב׳ יכלול 40 שעות אקדמיות. תאריכים, תעריפים והרשמה ימסרו לאחר סיום שלב א'.

ההשתלמות בשלב א׳ תכלול סה"כ 8 מפגשים: 7 מפגשים באורך של 4 שעות אקדמיות ומפגש אחרון של 2 שעות (סה״כ 30 שעות).
ההשתלמות תכלול שני חלקים כמפורט:
חלק ראשון: 8 שעות של למידה תאורטית
חלק שני: 22 שעות של השתלמות מעשית בתצפית, ניתוח ואומדן איכות האינטראקציה כפי שנצפית בסרטונים שיובאו על ידי המשתלמות/ים.

 

אופן ההנחיה

הקורס כולל הצגה של חומר תאורטי ומחקרים עדכניים רלוונטיים כבסיס ליישום הקליני, ניתוח של מקרים המצולמים בווידאו ודיון קבוצתי מונחה המשלב בהם לאור העקרונות התיאורטיים.

דרישות הקורס

· נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים
· הגשת תרגיל של ניתוח אינטראקציה בסיום הקורס

הקורס יערך בימי ד' בין השעות 16:00-19:15

 


 

סילבוס קורס – חלק א׳:

1. תיאורטי :

תאריכים: 13.10, 20.10
במהלך המפגשים התאורטיים ידונו הנושאים הבאים:
* חשיבות העבודה עם הורים לילדים בגיל הרך הנמצאים בסיכון התפתחותי.
* היכולת האנושית לוויסות עצמי- הגדרה, הסבר, סקירה התפתחותית וממצאי מחקרים עדכניים.
* עיבוד חושי: הבסיס הנוירופיזיולוגי המולד של היכולת לוויסות עצמי. נבין את הקשר בין עיבוד חושי וויסות עצמי, נדייק בהגדרות השונות המתייחסות לקשיים השונים בתחום זה ונכיר מדדים שונים להערכת היכולת לעיבוד חושי- שאלונים, תצפיות ומדדים פיזיולוגיים.
* התייחסות לאבחנות השונות של קשיי תפקוד המבוססים על ליקוי בעיבוד החושי- דגש על ליקוי בתכנון תנועה (דיספרקסיה) בגיל הרך. תחום מרכזי בהבנת התפקוד האנושי שעדין לא מקבל את תשומת הלב הראויה.
* המודלים העיקריים של ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי.
* עיבוד חושי וויסות עצמי תקינים ולקויים אצל תינוקות ופעוטות. הסבר, תוצאות מחקרים, סימפטומים ודרכי הערכה.
* קשר הורה-ילד בגיל הרך: הבסיס הנרכש של היכולת לוויסות עצמי. נבין את ההתפתחות של דפוסי הוויסות ההדדי בין הורה וילד המתהווים במהלך שלושת שנות החיים הראשונות ומשפיעים על יכולות הוויסות העצמי המתגבשות של פעוטות וילדים צעירים.
* אתגרים ייחודיים באינטראקציית הורה-ילד עם ילדים בעלי ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי. נתייחס לאתגרים ספציפיים העומדים בפני ההורים באינטראקציה עם ילדים בעלי קשיים בעיבוד חושי וויסות עצמי. נדגים כיצד המאפיינים המולדים של הילד מקשים על יכולתו של ההורה להישאר מווסת ומותאם במסגרת האינטראקציה עם ילדו.
* MISC-SP: תוכנית התערבות לקידום איכות אינטראקציית הורה-ילד עם ילדים עם ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי – עקרונות מרכזיים של הגישה.
**חומרים תאורטיים נוספים הרלוונטיים לתיאורי המקרה שיוצגו ,ישולבו גם במפגשי ההשתלמות המעשית באופן תדיר.

 

2. סדנה מעשית :

תאריכים: 3.11 ,27.10, 10.11, 17.11, 24.11, 8.12
הסדנא המעשית ללימוד וניתוח מרכיבי האינטראקציה תכלול 22 שעות אקדמיות שבמהלכם כל אחת מהמשתלמות תציג אינטראקציה מהשטח. לבחירתה תוכל המשתלמת להביא אינטראקציית הורה ילד מהשטח או אינטראקציה טיפולית שלה עם ילד. עבודה על אינטראקציה טיפולית מתוך חדר הריפוי בעיסוק תעזור למרב"ע ללמוד, להבין ולנתח את עבודתה עם הילד על פי העקרונות של הMISC שילמדו במהלך הקורס.
תוכנית ההתערבות MISC-SP מבוססת על אבחון ובניית פרופיל חושי-ויסותי אינדיווידואלי לילד. ההתערבות כוללת התייחסות מעמיקה לפרופיל החושי-ויסותי של הילד ולהתאמת ההתנהגות האינטראקטיבית של המטפל/ההורה לפרופיל זה.
הסדנא מבוססת על דיונים קבוצתיים תוך השתתפות פעילה של כל משתתפות הקורס.
פרטים לגבי בחירת המקרים לעבודה בסדנא והנחיות לגבי הצילומים יידונו בהמשך.

 

 

הערות שוליים

יעילותה של התוכנית נבדקה והיא נמצאה מקדמת הן מרכיבים בהתנהגות האם באינטראקציה עם ילדה והן היבטים הקשורים בתפקודו ההתפתחותי של הפעוט.
הפעלת קרוסלה עצירת קרוסלה