אמת וסקר – ממלאות ומשפיעות

סקר בנושא הדרכת עמיתים

מרפאות בעיסוק יקרות. הדרכת עמיתים הוא נושא מהותי למקצוע שלנו, הוא שם כבסיס למקצוע שלנו, כדרך שעלינו ללכת בה וכמטרה לשאוף אליה.

על מנת להבין טוב יותר את הצרכים, ההבדלים והאתגרים שיש בהתמודדות עם הדרכת עמיתים, אנו מזמינות אתכן למלא את הסקר ולספר לנו על הדרכת עמיתים מהמקום שלכן.

עיבוד תוצאות הסקר ישמש להבנה ברורה יותר וגיבוש של קוים מנחים להדרכת עמיתים איכותית ומקצועית יותר.

אנו רוצות לשמוע אתכן!

למילוי הסקר

הערות שוליים