כרמל גת, מרפאה בעיסוק – חטופה בעזה | Carmel Gat, OT – hostage in Gaza

Our colleague Carmel Gat was kidnapped by HAMAISIS on 7.10.23.
Thus far her family has no information about her condition or whereabouts.

Hamas is holding more than 212 hostages captive, innocent babies, children, women, elderly, and people with special needs!

We call our OT colleagues around the world to join our call : Free Israeli hostages!

https://youtube.com/shorts/ro58PJMwqwg?si=7cdbnhZljUtxBEnV

American Occupational Therapy Association – AOTA
The Occupational Therapy Hub
Canadian Association of Occupational Therapists
World Federation of Occupational Therapists (WFOT)
World Federation of Occupational Therapists (WFOT)


 

החברה הישראלית לריפוי בעיסוק פנתה ל WFOT בבקשה לסייע בשחרורה של כרמל גת מהשבי בעזה, יחד עם יתר החטופים.

ביקשנו מהארגון העולמי לרתום את ארגון הבריאות העולמי, האו"ם והצלב האדום למעורבות מידית, כמו גם להפיץ את המידע והעצומה לשחרור החטופים

לכל הארגונים החברים.

אנו תקווה כי WFOT יפעל אף הוא, בערוצים העומדים לרשותו, לטובת המאמץ הבינלאומי לשחרור החטופים מעזה ולטובת העלאת מודעות ציבורית בקרב הארגונים החברים בו וחבריהם למצב האקוטי בישראל.

לצפייה בקריאה לתמיכת WFOT, לחצו כאן.

לצפייה בקריאת איגוד רפואי בריאות הציבור בישראל והאגודה לרפואה ולמשפט, לחצו כאן.

לצפייה בקריאה לתמיכת AOTA, לחצו כאן.

לצפייה בקריאת ארגון הבריאות העולמי, לחצו כאן.

צפו בהצהרות של AOTA ושל WFOT .

לחתימה על העצומה הקוראת לשחרור החטופים הישראלים בעזה: https://did.li/Israeli-Hostages
לנוסחים מוצעים לפנייה לצלב האדום, לחצו כאן.

ISOT had reached out to WFOT asking for their assistance in the release of our colleague, Carmel Gat, from captivity in Gaza, along with all other abductees.

We asked WFOT to harness the World Health Organization, as well as the United nations and the Red Cross into immediate action, as well as to spread the information and the petition for the hostages' release to all member organizations. We hope that WFOT will also act, through the channels available to it, for the benefit of the international effort to free the abductees from Gaza and for raising public awareness among its member organizations and their friends, of the acute situation in Israel .effort to free the abductees from Gaza and for raising public awareness among its member organizations and their friends, of the acute situation in Israel.

See our request for WFOT's support as well as the requests of the Israeli Medical association and the Union of Medicine and Law.

See our request for AOTA's support.

See WHO's call for immediate release of hostages.

See WFOT and AOTA statements.

Sign the petition for the immediate release of the Israeli hostages in Gaza here: https://did.li/Israeli-Hostages

Interested in helping by contacting the Red Cross? See more information and suggestions here.

 

 

הערות שוליים