ניתוח התנהגות "מקצוע טיפולי"?

לאחרונה הוגשו 2 הצעות חוק הקשורות לניתוח התנהגות, האחת הונחה בפני ועדת הבריאות ובה מבוקש להכיר בניתוח התנהגות כמקצוע ממקצועות הבריאות ולהוסיפו לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008.

השנייה הוגשה לוועדת הרווחה של הכנסת על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס: הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה, התשפ"א–2021, בניסיון להכשיר "בדלת האחורית" מנתחי התנהגות כמטפלים מקצועיים, בכפיפה אחת עם מטפלי מקצועות הבריאות, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, נוירולוגים ועובדים סוציאליים.

לדיון שהתקיים בוועדת הרווחה השבוע, הגישה החברה הישראלית לריפוי בעיסוק עמדה הנתמכת במחקרים נגד התייחסות לשיטה טיפולית שנויה במחלוקת כמקצוע טיפולי (לצפייה לחצו כאן) ואף שיתפה פעולה עם קואליציית ארגונים שחברו יחד במכתב עמדה משותף שמביא הסתייגות חריפה מהנזק שבהכנסת ניתוח התנהגות תחת חוק מקצועות הבריאות וקריאה לעצירה ובחינה מחדש של המהלך בטרם יהיה מאוחר לצפייה (לצפייה לחצו כאן).

כבר בתחילת הדיון ולאור קשת ההתנגדויות שהוועדה קיבלה, הוחלט להשאיר את הנושא של ניתוח התנהגות וסוגיית ההכרה, ההסדרה והכללתו בחוק מקצועות הבריאות, לדיון בוועדת הבריאות.

אנו שמחות לדווח כי לעת עתה נבלם ניסיון נוסף לפעור סדק ולחתור תחת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות 2008, המסדיר את ההכשרה, הרישוי והפיקוח על מקצועות הבריאות, והמחייב תואר אקדמי ממוסד מוכר (בלימודי המקצוע!), ועמידה במבחן רישוי של הרגולטור, הוא משרד הבריאות.

הצעת החוק בוועדת הבריאות שכבר עברה בקריאה טרומית עדיין תלויה ועומדת וממתינה לקריאות נוספות והחברה הישראלית לריפוי בעיסוק תמשיך לעקוב, לשמור ולעדכן.

 

הערות שוליים