קול קורא להגשת תקצירים: הכנס השנתי ה-27 של החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

סיבה לסביבה: ריפוי בעיסוק בראייה רחבה. 5-6 באוקטובר 2021

סביבה הינה מרכיב מרכזי, אשר מקצוע הריפוי בעיסוק מעמיק בהבנתו, במטרה לקדם את האדם ולשפר את תפקודו. היא כוללת את הסביבה האנושית, הפיזית, הווירטואלית, התרבותית, כשכל אחת מאלו מכילה רבדים רבים ושונים.

הכנס יעסוק בהעמקת ההתבוננות שלנו כמרפאות.ים בעיסוק על מרכיבי הסביבה על כל גווניה: כיצד היא יכולה לסייע או לעכב תפקוד במצבים שונים, כיצד ניתן להרחיב את הראייה על מגוון ההיבטים הסביבתיים, על מנת לתמוך ולקדם את האדם המתמודד עם מגבלה וכיצד ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת לנו לפתח ולהשתמש בכלים חדשים להתאמת הסביבה לאדם.

החברה הישראלית לריפוי בעיסוק, מזמינה אתכן.ם להגיש תקצירים לפאנל-נושאי, פוסטר או הרצאת טד בנושאים הבאים:

סביבה מקדמת ומאפשרת;

התערבויות ממוקדות במשפחה ובסביבה;

הנגשה סביבתית, חברתית וטכנולוגית;

שיתופי פעולה קהילתיים ועסקיים;

חדשנות ויזמות;

הסביבה המקצועית של המרפאים בעיסוק;

הסתגלות לשינויים בסביבה הטיפולית;

 

הכנס יתקיים בימים שלישי ורביעי, 5-6 באוקטובר 2021.

הכנס יכלול יום מרכזי לצד ימי עיון בארגון קבוצות העניין הפועלות במסגרת החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.

 

מצורפות הנחיות להגשת תקצירים לכנס. 

 • התקצירים שיתקבלו להצגה בכנס יפורסמו באתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק ו/או ב-IJOT. הסכמה להציג בכנס מהווה באופן אוטומטי הסכמה לפרסום התקציר.
 • את התקציר יש לשלוח בפורמט של מסמך WORD מצורף (attachment) לדוא"ל: Chris@hs-events.co.il

יש להגיש את התקצירים לכל סוגי ההצגות עד לתאריך: 01.07.2021

 

בהצלחה,

הוועדה המדעית מקצועית לכנס ה-27

 

save the date 2021

 


 

הנחיות לכתיבת תקצירים

ניתן להגיש תקצירים לפוסטר, לפאנל-נושאי, או הרצאת טד. כל תקציר יוגש בשני פורמטים:

 1. תקציר באורך 300 מילים להערכה על ידי הועדה המקצועית
 2. תקציר לתוכניית הכנס – 30-50 מילים

 

הנחיות לכתיבת תקציר להצגה כפוסטר

פוסטר מהווה דרך מצוינת, מקובלת ומכובדת בעולם להצגת עבודה קלינית, מחקרית או ארגונית. הוא גם מהווה הזדמנות לאינטראקציה ישירה עם באי הכנס. תצוגה ויזואלית זו יכולה להוות בסיס לשיחה ושיתופי פעולה עתידיים בין המציגים לאנשים המתעניינים בתוכן המוצג. בכנס יוקדש זמן ייעודי לביקור בפוסטרים על מנת לעודד שיח זה.

 1. תקציר הפוסטר יכלול את הפרטים הבאים:

כותרת התקציר

שמות המחברים/ות עם קו מתחת למציג/ת הראשי של הפוסטר

מקומות העבודה של מחברי/ות התקציר (יש למספר את שם המציג/ה ומקום העבודה בהתאמה)

כתובת הדוא"ל של מגיש/ת התקציר

 1. תוכן התקציר:

פוסטר מחקרי:

 • רקע תיאורטי ורציונל למחקר
 • הגדרה ברורה של מטרות המחקר
 • שיטת המחקר: אוכלוסייה, כלי מחקר והליך מחקר
 • תוצאות המחקר
 • דיון ומסקנות מחקריות
 • השלכות המחקר לעשייה קלינית/מחקרית בריפוי בעיסוק והמלצות למחקרי המשך

פוסטר קליני/תיאורטי:

 • רקע תיאורטי ורציונל לנושא
 • שיטות/ גישות/מודל ואופן יישומם
 • סיכום ומסקנות
 • השלכות לעשיה הקלינית בריפוי בעיסוק

 

אורך התקציר: עד 300 מילים

בנוסף יש להגיש תמצית של התקציר באורך של 30-50 מילים להצגה בתוכניית הכנס.

בשלב מאוחר יותר יעלו לאתר הכנס והחברה הישראלית לריפוי בעיסוק הנחיות מדויקות להכנת הפוסטר ודוגמאות משנים קודמות.

למעוניינים בתמיכה טכנית בעת הכנת הפוסטר, ניתן להיעזר בצוות שייועד לנושא, נא לפנות ליו"ר הוועדה המדעית מקצועית של הכנס, דר' ענת אלבז במייל: anatish75@gmail.com

 

הנחיות לכתיבת תקציר להצעת פאנל נושאי

פאנל נושאי הינו מושב של שעה וחצי המתמקד בנושא ספציפי בעל חשיבות למקצוע הריפוי בעיסוק, ממגוון זוויות: קלינית, מחקרית, אישית, או מדינית. הוא מתנהל על ידי קבוצת אנשים בעלי ידע וניסיון בתחום המוצג ומטרתו חשיפה לאותו נושא לצד קיום דיון עם הקהל על הנושא והשלכותיו למקצוע. אורך הפאנלים שעה וחצי.

ניתן להגיש תקציר להרצאה בודדת שתצורף ע"י הועדה המדעית לפאנל רחב.

במידה ומגישים פאנל שלם, יש להגיש כיחידה שלמה על ידי כל המשתתפים ולציין מי מבין חברי הקבוצה ינהל/ו אותו (עד שני אנשים).

הפאנל הנושאי מורכב משני חלקים עיקריים:

 1. הצגת הנושא: שלוש או ארבע הרצאות קצרות מסוגים שונים הנוגעות לנושא ומאירות אותו מהיבטים שונים. לדוגמה: הצגה תיאורטית, תיאור מקרה, ממצאי מחקר. לחילופין, הצגת הנושא יכולה להיעשות גם באמצעות פאנל של מומחים עם מנחה. חלק זה לא יעלה על שעה מתוך הזמן המוקצה לפאנל הנושאי.
 2. דיון בשיתוף הקהל: העלאת דילמות, מתן מענה לשאלות, מתן אפשרות לתגובות, ועוד.

תינתן עדיפות להצעות שיכללו שיתוף פעולה של מרפאות/ים בעיסוק המייצגות/ים סביבות עבודה מגוונות (קליניקה/אקדמיה/מדיניות, מוסדות אקדמיים שונים, מסגרות עבודה מגוונות, נקודות מבט של אוכלוסיות שונות, וכו').

 1. תקציר הפאנל הנושאי יכלול את הפרטים הבאים:

כותרת

שמות כל המציגים בפאנל עם קו מתחת לאיש/אשת הקשר

מקומות העבודה של כל המציגים/ות (יש למספר את שם המציג/ה ומקום העבודה בהתאמה)

כתובת הדוא"ל של איש/אשת הקשר (תפורסם בהמשך באתר החברה)

כותרות ההרצאות הכלולות בפאנל, שם המציג/ה, ומקום עבודתה/ו

 1. תוכן התקציר:
 • רקע תיאורטי לגבי הנושא וחשיבותו
 • הגדרה ברורה של מטרת הפאנל
 • פרוט הנושאים שיוצגו, כולל זמנים לכל הצגה ומי המציג/ה
 • דרכי ההצגה
 • נקודות לדיון

אורך התקציר: עד 300 מילים

*ניתן להתייעץ לגבי הנושא או לקבל סיוע באיתור משתתפים/ות היכולים/ות לחבור לקבוצה בפניה לוועדה המדעית באמצעות דר' ענת אלבז בדוא"ל: anatish75@gmail.com

 

הנחיות לכתיבת תקציר להרצאה בסגנון טד

משך ההרצאה 8 דקות.

מטרת סוג זה של הרצאות קצרות היא לאפשר חשיפה להיבט מסוים מנושאי הכנס, בצורה מחדשת, מושכת, שיווקית ומעוררת השראה. על ההרצאה להינתן בצורה סיפורית עם מסר ברור הנוגע ישירות לקהל הכנס. החשיפה, תזמן למרפאות/ים בעיסוק חשיבה חדשה על הנושא.

 1. תקציר להרצאה בסגנון טד יכלול את הפרטים הבאים:

שם ההרצאה והצגת המנחה

מטרותיה וחשיבותה לריפוי בעיסוק

התרומה למשתתפים/ות – מה יוכלו "לקחת איתם/ן" מהרצאה זו

פירוט קצר לגבי ניסיון המציג/ה הרלוונטי לנושא ההרצאה

 1. התקציר ישלח לוועדה המדעית מקצועית של הכנס יחד עם סרטון של שתי דקות בו יוצגו הנקודות המרכזיות של ההרצאה (די בהצגה קצרה המצולמת בטכנולוגיה פשוטה ביותר).

את הסרטון יש לשלוח בווטסאפ למספר טלפון נייד: 050-7542555 או דרך ג'מבו מייל (https://www.jumbomail.me/he/) לכתובת Chris@hs-events.co.il. יש לציין שם מלא בהודעה הצמודה לסרטון וכן לפתוח את הסרטון בהצגה קצרה של המציג. בשל כובד הקבצים – יש לוודא את קבלתם.

* לקראת הכנס יוזמנו המציגים למפגש תרגול ומיקוד כהכנה להצגה במליאה.

 

הנחיות כלליות לאופן כתיבת התקצירים

יש לעקוב אחר ההנחיות המופיעות בעמודים הבאים במדויק. תקצירים שיוגשו שלא על פי ההנחיות לא יועברו להערכת הועדה המדעית-מקצועית. לכל תקציר יש לצרף טופס הגשה.

 

פורמט לכתיבת תקציר להרצאה, פוסטר, הרצאת טד, או פאנל נושאי:

גודל עמוד A4
שוליים 2.5 ס"מ מכל צד
גודל אות 11 נקודות
גופן Arial
נושא התקציר גודל גופן 13 נקודות, מודגש וממורכז.

מיקום השורה הראשונה 2.5 ס"מ מראש הדף.

פרטי מגיש/מגישי העבודה שם פרטי ושם משפחה, גודל גופן 11 נקודות, ממורכז.

יש להשאיר רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של הנושא.

שם איש הקשר או האחראי יודגש בקו

המוסד וכתובתו ו/או כתובת פרטית,  כתובת אלקטרונית גודל גופן 11 נקודות, אותיות נטויות, ממורכז

יש להשאיר רווח של שורה משם המחבר

התקציר יש להתחיל את הדפסת התקציר לאחר שתי

שורות רווח משם המוסד

רווח שורה וחצי. יש ליישר את שני צידי התקציר
שפת התקציר

 

עברית
אורך התקציר לא יעלה על 300 מילים
תקציר לתוכנייה 30-50 מילים

 

 

 

הערות שוליים