קול קורא לכתיבת נייר עמדה בנושא ריפוי בעיסוק קהילתי

החברה הישראלית לריפוי בעיסוק מזמינה אתכם/ן מרפא/ות בעיסוק מהשדה הקליני והמחקרי להצטרף לצוות כתיבה של נייר עמדה שיעסוק בעבודת מרפאים בעיסוק בתחום הריפוי בעיסוק הקהילתי.
התערבות ריפוי עיסוק כוללת קידום בריאות שהינה אסטרטגיית מפתח של בריאות הציבור ומוגדרת כתמיכה חינוכית, פוליטית, סביבתית או מוסדית בפעולות ומצבים שיתמכו בבריאות פרטים, קבוצות או קהילות. עוסקת בהגדלת מצב הבריאות של אוכלוסיות באמצעות מניעת מחלות, קידום התנהגויות שמגדילות בריאות, קידום צדק עיסוקי והתייחסות לסביבה.
בשנים האחרונות יותר מרפאים בעיסוק משתמשים במודלים של ייעוץ והדרכה בעבודה בתוך קהילות מודרות ואוכלוסיות בסיכון.
כתיבת נייר העמדה נועדה להציג את עבודת המרפאים בעיסוק בתחום זה, כולל, שלבי תהליך ההתערבות, מודלים ליישום התערבויות, אסטרטגיות להתערבות וכלי הערכת ההתערבות על מנת ליצור אחידות במסגרות שונות ומגוונות. כמו כן, העלאת המודעות וביסוס הידע בקרב מרפאים בעיסוק בתחום זה חשובים על מנת למסד שירותי ריפוי בעיסוק גם במסגרות העוסקות בקידום בריאות ומניעה.


המעוניינים להצטרף לצוות הכתיבה, מוזמנים לשלוח מייל לשני שפע קוגן, בצירוף קו"ח רלוונטיים, עד לתאריך 6.10.22.

hakolletova@walla.com

הערות שוליים