ריפוי בעיסוק ואוטיזם

בית מקצועי וקבוצת השתייכות למרפאות בעיסוק בתחום האוטיזם

מטרות כלליות של קבוצת העניין:

  1. פיתוח ידע מקצועי ייחודי בתחום אוטיזם
  2. איסוף, בנייה הנגשת והפצת ידע בתחום האוטיזם למרפאות בעיסוק
  3. שיפור עמדות של  קובעי מדיניות וגוף יציג כלפי עבודת ריפוי בעיסוק בתחום אוטיזם

מטרות ויעדים:

  1. קיום מפגשים קבועים ע"פ תת הקבוצות ילדים ובוגרים
  2. קידום שיתופי פעולה בין מרפאות בעיסוק ממסגרות שונות בתחום אוטיזם

פלטפורמת עבודה בקבוצת העניין:

  1. הקבוצה נפגשת פנים אל פנים (יום א' הראשון של נובמבר)
  2. פגישות תקופתיות קבועות של תתי הקבוצות באמצעות תכנת ZOOM

תנאי סף להצטרפות לקבוצת העניין:

מרפאות בעיסוק שעובדות בתחום של אוטיזם


המצגות שהועלו לאתר הן רכושן הפרטי של יוצרותיהן.ם

העלאת המצגות נועדה להעשרת הקוראות ואין לעשות בהן שימוש המפר את זכויות היוצרים.

הערות שוליים

  1. באוסף הבולים של לורה סטיוארד (Steward) אוצרת האמנות במרחב הציבורי מאוניברסיטת שיקאגו, ישנם בולים שהופקו על ידי סילאנד, במבוניה, טואי טואי, הליוטאון, אומת החלל באוסף הבולים של לורה סטיוארד (Steward) אוצרת האמנות במרחב הציבורי לינק לינק לינק, ישנם בולים שהופקו על ידי סילאנד, במבוניה, טואי טואי, הליוטאון, אומת החלל השמיימי, האט-ריבר ומדינות אחרות שאינן מוכרות על ידי וניסן נחמד מאד האט-ריבר ומדינות אחרות שאינן מוכרות על ידי ….

  2. הערת שוליים משנית נוספת