גריאטריה

דייט עם הזקנה: קבוצת עניין לגריאטריה ולגרונטולוגיה

קבוצת עניין למרפאים.ות בעיסוק בשירות אנשים מגיל הפרישה והלאה באשר הם, וכן לסטודנטיות.ים לריפוי בעיסוק

בחסות החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

שנת יסוד: 2023

מטרת הקבוצה:

קידום שירותי הריפוי בעיסוק לאנשים זקנים, בבריאות ובחולי, לתקופת גיל הזקנה.

זאת באמצעות פיתוח אישי ומקצועי, קידום מודעות, מעורבות ועשייה מקצועית של מרפאים.ות בעיסוק, באמצעות יצירת תכנים בתחומי הגריאטריה והגרונטולוגיה למרפאים.ות בעיסוק, באמצעות מיקוד בסוגיות נבחרות בתחומים אלו, בפיתוח מקצועי ובהעלאת מודעות לתרומת המקצוע בקרב צרכנים, בני משפחותיהם, מרפאים בעיסוק, בעלי עניין ומקצוע, וקובעי מדיניות.

אמצעים:

 • עבודה משותפת עם החברה הישראלית לריפוי בעיסוק
 • קידום קשרים ושיתופי פעולה בין חברי.ות קהילת המטפלים בגיל הזקנה
 • איסוף מידע מהשטח לגבי תחומי עניין, ריכוז והפצת ידע מחקרי, קליני, אישי
 • פיתוח ההון האנושי
 • השתתפות בחברה הישראלית לגריאטריה וגרונטולוגיה
 • קידום וקיום קשרים מול גופים פורמאליים ואפורמליים
 • עידוד השתתפות בימי למידה, עיון, כנסים בתחום הגריאטריה והגרונטולוגיה

הפלטפורמה:

הקבוצה מיועדת לכל בעלי המקצוע המשתייכים לתחום הגריאטריה והגרונטולוגיה.

הקבוצה משלבת בין השתייכות והתפתחות מקצועית לבין התפתחות אישית.

מפגשים:

עשרה מפגשים שנתיים מקוונים ופתוחים להשתתפות כל בעל.ת עניין בתחום. מפגשים אלו  יהוו כר להעלאת נושאים מהשטח, לפחות בשישה מתוך המפגשים יערכו הרצאות מומחים ולאחריהם דיון לשם פיתוח אישי ומקצועי. שניים מהמפגשים מיועדים להעלאת סוגיות מהשטח ודיון מעמיק בהן, באחריות המשתתפים.ות.

תנאי סף להצטרפות לקבוצה:

כל האוכלוסייה המקצועית העוסקת בנושא, וכן לסטודנטים החל משנה א' בכל האוניברסיטאות בישראל.

המפגשים יתקיימו בימי ד' בין השעות 20:00 ל 21:15

תכנים אפשריים (יתכן שינוי בסדר בהתאם לזמינות האורחים):

 • 2.24: מפגש דיון מקדים לפתיחת הקבוצה: עיצוב פני הקבוצה, בקשות מיוחדות ועוד
 • 3.24: האתיקה של הטיפול בזקנים. אורח: פרופ' אסא כשר
 • 4.24: גילנות בקרב מטפלים בזקנים. אורחת: פרופ' ליאת איילון
 • 5.24: שיקום בזקנה מהו?
 • 6.24: פליאציה בריפוי בעיסוק: משמעות קלינית ואישית
 • 7.24: מורכבות הטיפול בקומורבידיות בזקנה, גוף ונפש. אורח: פרופ' יורם מערבי
 • 4.9.24: מתוח – רפוי: עבודת צוות בזקנה. אורחת: גב' יפעת מזרחי
 • 10.24: סולנות פרקטית בזקנה. בת בית: ד"ר שרון מור
 • 11.24: הפסיכולוגיה החיובית בזקנה. אורח: פרופ' יובל פלגי
 • 12.24: לכבד את הסוברניות בדמנציה. אורחת: ד"ר דנה פאר

המצגות שהועלו לאתר הן רכושן הפרטי של יוצרותיהן.ם

העלאת המצגות נועדה להעשרת הקוראות ואין לעשות בהן שימוש המפר את זכויות היוצרים.

הערות שוליים

מידע מקצועי מוביל לקבוצה