לקויות למידה

קבוצת העניין של מרפאים בעיסוק בשירות אנשים עם לקויות נוירו -התפתחותיות ספציפיות (לקויות למידה, קשב, ויסות חושי וקואורדינציה)

שנת ייסוד קבוצת העניין (הפורום): 2003

מטרת קבוצת העניין: קידום שירותי ריפוי בעיסוק בקרב האוכלוסייה עם לקויות למידה, הפרעות קשב ולקויות נוירו-התפתחותיות נלוות לאורך החיים.

אמצעים:
• עבודה משותפת עם החברה הישראלית לריפוי בעיסוק
• קידום קשרים ושיתופי פעולה בין השטח לאקדמיה
• איסוף מידע מהשטח, מיפוי שירותים קיימים, ריכוז והפצת ידע מחקרי וקליני עדכני
• כתיבת מסמכים מקצועיים, דפי מידע וניירות עמדה
• קידום תפקידי מרפאים בעיסוק במסגרות המספקות מענה לאוכלוסייה
• השתתפות בוועדות בתחום החינוך והבריאות
• מעורבות בתהליכי קביעת מדיניות, נוכחות פעילה בישיבות הכנסת ובקידום חקיקה
• קיום וקידום קשרים ועבודה מול משרדים כגון ביטוח לאומי, משרד הרווחה, קופות החולים
• מעורבות ותרומה לפיתוח תכניות הכשרה, כלי מחקר, כלי הערכה וגישות טיפול EBP
• ארגון ימי עיון ופיתוח מקצועי למרפאים בעיסוק ושימוש בהכנסות לצורך קידום מטרות הקבוצה

מטרות ויעדים לשנת 2021:
1. לעמוד מקרוב על השינויים החלים בשטח בעקבות שינויי חקיקה ונהלים במשרד הבריאות ובמשרד החינוך ביחס לאוכלוסייה זו.
2. קיום יום עיון שנתי מרכזי להעשרה ופיתוח מקצועי למרפאים בעיסוק.
3. קיום תוכנית העשרה מקצועית שנתית (מפגשי למידה, וובינרים, שולחנות עגולים ועוד).
4. פרסום מסמך המלצות להנחיות עבודה לשיפור ההכשרה של מרפאים בעיסוק ואיכות שירותי ריפוי בעיסוק וקיום סדנאות מקצועיות לחברות קבוצת העניין להטמעת עקרונות המסמך.
5. הנגשת מידע רלוונטי לאנשי מקצוע ולציבור הרחב באתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.
6. יצירת מצגת עדכנית לקידום שיווק תרומת מקצוע הריפוי בעיסוק לאוכלוסייה זו ופרסום המצגת באתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.

פלטפורמת עבודה בקבוצת העניין:
א. קבוצת השתייכות והתפתחות מקצועית של כל המרפאים בעיסוק המעוניינים לקבל מידע ולהתפתח מקצועית בתחומים אלו.
ב. קבוצה פעילה המקדמת נושאים שונים הקשורים בתחום לקויות למידה ולקויות נלוות.
מתקיימים ארבעה מפגשים במהלך השנה בהם עולים נושאים שונים שחברות הקבוצה מעוניינות לקדם וכן מתקבלות החלטות בנוגע להמשך העשייה.
הצטרפות לקבוצה הפעילה מצריכה נקיטת יוזמות ופעילות אקטיבית התנדבותית בנושאים שונים.

הקבוצה הפעילה מחולקת למספר קבוצות עבודה קבועות או מתחלפות בהתאם למטרות משתנות:
1. קבוצת לקידום שיווק המקצוע והפצת הידע המקצועי: הקבוצה בהובלת שני שפע קוגן עוסקת בהפצת ידע מקצועי עדכני בקרב מרפאים בעיסוק ובקידום תפיסת פרופסיות נוספות לגבי תפקידי המרפאים בעיסוק בקרב האוכלוסייה. כחלק מפעילותה הקבוצה תקדם פיתוח ימי עיון וכנסים מקצועיים, ובינרים, פאנלים, קבוצות הדרכה ושולחנות עגולים ייעודיים לקבוצת העניין לאורך השנה.
2 קבוצת פיתוח מקצועי: הקבוצה בהובלת נופר גרינבלט פרסמה בשנת 2020 מסמך מעודכן של כלי הערכה, וכתבה מסמך המלצות להנחיות עבודה למרפאים בעיסוק המספקים שירותים בקרב האוכלוסייה שפורסם במרץ 2021.
3. קבוצת קידום חקיקה: הקבוצה בהובלת ד"ר מירי טל סבן וד"ר רותי טראוב בר אילן תעסוק בקידום חקיקה בכנסת וקשרים עם גורמי מקצוע נוספים המלווים את האוכלוסייה בתוך משרד החינוך ומשרד הבריאות.
4. קבוצת הנגשת מידע לקהל הרחב: עוסקת בהגדרת מהות תפקידי מרפאים בעיסוק בקרב האוכלוסייה עם לקויות למידה ולקויות נלוות והנגשת המידע לקהל הרחב, באמצעות דפי מידע, מצגות וסרטונים.

תנאי סף להצטרפות לקבוצת העניין:
פתוח בפני כל המרפאים בעיסוק שמביעים עניין בנושא.

טופס הצטרפות לקבוצת העניין: לחצו כאן.

פרטי קשר להצטרפות:
יו"ר קבוצת העניין: ד"ר כנרת שרפי forumotld@gmail.com
מרכזת תחום שיווק המקצוע והפצת הידע המקצועי: שני שפע קוגן hakolletova@walla.com


המצגות שהועלו לאתר הן רכושן הפרטי של יוצרותיהן.ם

העלאת המצגות נועדה להעשרת הקוראות ואין לעשות בהן שימוש המפר את זכויות היוצרים.

הערות שוליים

  1. באוסף הבולים של לורה סטיוארד (Steward) אוצרת האמנות במרחב הציבורי מאוניברסיטת שיקאגו, ישנם בולים שהופקו על ידי סילאנד, במבוניה, טואי טואי, הליוטאון, אומת החלל באוסף הבולים של לורה סטיוארד (Steward) אוצרת האמנות במרחב הציבורי לינק לינק לינק, ישנם בולים שהופקו על ידי סילאנד, במבוניה, טואי טואי, הליוטאון, אומת החלל השמיימי, האט-ריבר ומדינות אחרות שאינן מוכרות על ידי וניסן נחמד מאד האט-ריבר ומדינות אחרות שאינן מוכרות על ידי ….

  2. הערת שוליים משנית נוספת

מידע מקצועי מוביל לקבוצה