לקויות למידה

קבוצת העניין של מרפאים בעיסוק בשירות אנשים עם אבחנות נוירו-התפתחויות (ADHD, SLD, DCD) ולקויות נלוות בחסות החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

עודכן: ינואר 2022

יו"ר קבוצת העניין: ד"ר רותי טראוב בר-אילן

חברות הוועד המייסד: פרופ' נעמי וינטראוב, פרופ' שרה רוזנבלום, ד"ר אורית להב, ד"ר מירי טל-סבן, ד"ר רותי טראוב בר-אילן

חברות הוועד המנהל: ד"ר כרמית פריש, תאיר שבת, שני שפע קוגן, ד"ר כנרת שרפי

שנת ייסוד קבוצת העניין (הפורום): 2003

מטרת קבוצת העניין- קידום שירותי ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם אבחנות נוירו-התפתחותיות שונות (לקויות למידה, הפרעות קשב, הפרעה התפתחותית בקואורדינציה ולקויות נוירו-התפתחותיות נלוות) לאורך החיים. זאת באמצעות פיתוח מקצועי, קידום מודעות, מעורבות ועשייה מקצועית של מרפאים בעיסוק ובאמצעות יצירה ואיסוף תוכן מקצועי ועדכני והנגשתו במחקר, בעבודה קלינית, בהכשרת מטפלים ובפיתוח ושיווק מודעות וידע בקרב צרכנים, בני משפחותיהם, מרפאים בעיסוק, אנשי מקצוע אחרים וקובעי מדיניות.

אמצעים:

 • עבודה משותפת עם החברה הישראלית לריפוי בעיסוק
 • קידום קשרים ושיתופי פעולה בין השטח לאקדמיה
 • איסוף מידע מהשטח, מיפוי שירותים קיימים, ריכוז והפצת ידע מחקרי וקליני עדכני
 • כתיבת מסמכים מקצועיים, אמות מידה, ניירות עמדה ודפי מידע
 • קידום תפקידי מרפאים בעיסוק במסגרות המספקות מענה לאוכלוסייה
 • השתתפות בוועדות בתחום החינוך והבריאות
 • מעורבות בתהליכי קביעת מדיניות, נוכחות פעילה בישיבות הכנסת ובקידום חקיקה
 • קיום וקידום קשרים ועבודה מול משרדים כגון משרד הבריאות, משרד החינוך, ביטוח לאומי, משרד הרווחה, קופות החולים
 • מעורבות ותרומה לפיתוח תכניות הכשרה, כלי מחקר, כלי הערכה וגישות טיפול  EBP
 • ארגון ימי עיון ופיתוח מקצועי למרפאים בעיסוק ושימוש בהכנסות לצורך קידום מטרות הקבוצה

 

מטרות ויעדים לשנת 2022:

 1. הטמעת עקרונות המסמך "המלצה: הנחיות עבודה – הערכה והתערבות בריפוי בעיסוק בקרב ילדים, מתבגרים ובוגרים עם הפרעת קשב, לקות למידה או לקות נירו-התפתחותית נלווית" באמצעות יצירת תכנים שונים ושימוש במסמך בקורסים למרפאים בעיסוק בנושא לקויות נוירו-התפתחותיות.
 2. הפצת המסמך "המלצה: הנחיות עבודה – הערכה והתערבות בריפוי בעיסוק בקרב ילדים, מתבגרים ובוגרים עם הפרעת קשב, לקות למידה או לקות נירו-התפתחותית נלווית" כקובץ pdf בכל פלטפורמה אפשרית: משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הרווחה, רשתות חברתיות.
 3. נציגות מקבוצת העניין פועלות בשיתוף עם נציגות מן האקדמיות ומשרדי החינוך והבריאות לכתיבת  מסמך "נייר עמדה/אמות מידה למעצבי מדיניות ולקהל הרחב בנושא: התערבות של מרפאים בעיסוק  עם ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם אבחנות של הפרעות נוירו – התפתחותיות: הפרעת למידה ספציפית (SLD), הפרעת קשב (ADHD ופעלתנות יתר, הפרעה התפתחותית בקואורדינציה "(DCD. לאחר פרסום המסמך קבוצת העניין תפעל לתרגום ופרסום המסמך באנגלית בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק.
 4. תכנון והוצאה לפועל של תוכנית העשרה מקצועית שנתית (מפגשי למידה, וובינרים, שולחנות עגולים ועוד) לקידום שירותי ריפוי בעיסוק בקרב האוכלוסייה עם לקויות נוירו-התפתחותיות בארגונים ומוסדות שונים (משרד הבריאות, משרד החינוך, ביטוח לאומי, משרד הרווחה, קופות החולים, תוכניות ייחודיות לאוכלוסייה זו). ניתן לשלב עם קבוצות עניין אחרות בעלות חפיפה בנושאי העניין.
 5. קיום יום עיון שנתי מרכזי להעשרה ופיתוח מקצועי למרפאים בעיסוק.
 6. קידום יצירת קורס רחב שיהיה מיועד לאנשי חינוך בנושא שירותי ריפוי בעיסוק לתלמידים עם לקויות נוירו-התפתחותיות. הגשת הקורס בהמשך לאישור משרד החינוך כקורס מוכר לגמול.
 7. קידום תפקידן של מרפאות בעיסוק בקרב תלמידים עם לקויות נוירו-התפתחותיות הלומדים במערכת החינוך הרגיל. באמצעות פנייה לקובעי מדיניות בסוגיית הדרת מרפאות בעיסוק מתפקידים במערכת החינוך הרגיל.
 8. הנגשת מידע רלוונטי לאנשי מקצוע ולציבור הרחב באתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק באמצעות יצירת מצגת עדכנית/ סרטוני הסברה לקידום שיווק תרומת מקצוע הריפוי בעיסוק לאוכלוסייה זו ופרסומם באתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.

מטרות לטווח ארוך:

 1. יצירת קשר עם משרד הבריאות ובחינת האפשרות לכלול בבחינות הרישוי מסמכים שפורסמו לאחרונה בנושא של הערכה והתערבות בריפוי בעיסוק בקרב האוכלוסייה עם אבחנות נוירו-התפתחותיות שונות.
 2. פנייה למוסדות וארגונים שונים המטפלים באוכלוסייה עם לקויות נוירו-התפתחותיות כדי לקדם את תפיסת לקויות אלה כמצבי בריאות ואת זכויות אוכלוסייה זו לאורך מעגל החיים. לדוגמה: פנייה לד"ר הדר ירדני ובקשה להתייחס ללקויות למידה כחלק מהלקויות הנוירו-התפתחותיות המקבלות מענה במסגרות התפתחות הילד, פנייה לביטוח הלאומי ובקשה להתייחס ללקויות למידה כאל מצב בריאותי שמצריך מענים גם בדרכי הבחנות ובפרט בבחינות הבגרות, פנייה לאחראי על הביטוחים בעקבות החרגה של שירותי הריפוי בעיסוק מהפוליסות הכוללות מענים בתחום התפתחות הילד, פנייה ליו"ר הוועדה לזכויות הילד לקידום תקנות החוק ותפקידי מרב"ע בקרב האוכלוסייה עם לקויות למידה.

 

פלטפורמת עבודה בקבוצת העניין:

הקבוצה כוללת קבוצת השתייכות והתפתחות מקצועית וקבוצות עבודה פעילות.

א. קבוצת השתייכות והתפתחות מקצועית מיועדת לכלל המרפאים בעיסוק המעוניינים לקבל מידע ולהתפתח מקצועית בתחומים אלו. הצטרפות לקבוצת ההשתייכות פתוחה לכלל המרפאות בעיסוק וסטודנטים.ות לריפוי בעיסוק המתעניינים בנושא של שירותי ריפוי בעיסוק לאוכלוסייה עם לקויות נוירו-התפתחותיות.

ב. קבוצות עבודה פעילות קבוצות המקדמות נושאים שונים הקשורים בתחום לקויות למידה ולקויות נלוות.  הצטרפות לקבוצות פעילות מצריכה נקיטת יוזמות ופעילות אקטיבית התנדבותית בנושאים שונים. קבוצות העבודה הפעילות הן קבועות או מתחלפות בהתאם למטרות משתנות של קבוצת העניין.

מפגשים תקופתיים:

במהלך השנה מתקיימים ארבעה מפגשים מקוונים הפתוחים לכל חברות קבוצת העניין. במפגשים אלה מעדכנות חברות קבוצות העבודה הפעילות לגבי פעילותן ועולים נושאים שונים שחברות הקבוצה מעוניינות לקדם. כמו כן, מתקבלות החלטות בנוגע להמשך העשייה. בנוסף, קבוצות העבודה הפעילות עשויות להיפגש במהלך השנה למפגשים נוספים בהתאם לצורך שעולה ולזמינות המשתתפים.

ניהול שוטף:
4 מפגשים תקופתיים בשנה
פרסום פרוטוקולים של המפגשים התקופתיים.
הכנת תוכנית תקציב שנתית
נציגות להשתתפות בישיבות ראשות קב עניין  מטעם החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.

תקציב לשנת 2022 – הוצאות צפויות:

עריכה לשונית ו/או תרגום למסמכים- עד 4 בשנה.

קבוצת הדרכה בתשלום (משתתפות ומנחות) – מצופה שהכנסות והוצאות יותאמו. השלמת עלויות: תשלום למזכירה, סליקה, וכו'.

ימי עיון- בתשלום (משתתפות ומרצות) – מצופה שהכנסות והוצאות יותאמו (לפחות). השלמת עלויות: תשלום למזכירה, סליקה וכו'.

פעילות בכנסת: ייצוג, לובי, הוצאות מסמכים בליווי משפטי.

תכנית וובינרים- בתשלום (משתתפות ומרצות) – מצופה שהכנסות והוצאות יותאמו (לפחות). השלמת עלויות: תשלום למזכירה, סליקה וכו'.

כיום מתקיימות בקבוצת העניין מספר קבוצת עבודה פעילות*:

קבוצת הדרכות, קבוצת גיוס/שיתוף הורים, קבוצת הנגשת מידע, קבוצת ימי עיון וכנסים, קבוצת פיתוח מקצועי של חברות קבוצת העניין, קבוצה בנושא חקיקה- שבימים אלו תעסוק בניסוח מכתב ליו"ר זכויות הילד.

קבוצת פיתוח מקצועי: הקבוצה בהובלת נופר גרינבלט פרסמה בשנת 2020 מסמך מעודכן של כלי הערכה, וכתבה את מסמך ההמלצות להנחיות עבודה למרפאים בעיסוק המספקים שירותים בקרב האוכלוסייה שפורסם במרץ 2021.

קבוצת ימי עיון וכנסים: הקבוצה בהובלת שני שפע קוגן הפיקה תוכנית וובינרים שנתית ויום עיון שנתי בשנת 2020, יום עיון משותף עם קבוצת העניין בתחום בריאות הנפש בפברואר 2021, ותוכנית וובינרים שנתית לשנת 2021.

 1. קבוצת קידום חקיקה: הקבוצה בהובלת ד"ר מירי טל סבן וד"ר רותי טראוב בר אילן תעסוק בקידום חקיקה בכנסת וקשרים עם גורמי מקצוע נוספים המלווים את האוכלוסייה בתוך משרד החינוך ומשרד הבריאות.
  4. קבוצת הנגשת מידע לקהל הרחב: הקבוצה בהובלת יעל ויסוצקי עוסקת בהנגשת מידע לקהל הרחב ולאנשי מקצוע לגבי שירותי ריפוי בעיסוק בעיסוק בקרב אוכ' עם לקויות נוירו-התפתחותיות (SLD, ADHD, DCD, SPD) באמצעות דפי מידע, מצגות וסרטונים.
 2. קבוצת שיתוף/גיוס הורים: הקבוצה בהובלת שני פייגין הרוויך תעסוק ביצירת קשרים ושיתופי פעולה עם עמותות הורים והנגשת מידע רלוונטי להורים לילדים עם אבחנות נוירו-התפתחותיות בנוגע לשירותי הריפוי בעיסוק לאורך החיים.

תנאי סף להצטרפות לקבוצת העניין:

פתוח בפני כל המרפאים בעיסוק והסטודנטים שמביעים עניין בנושא.

טופס הצטרפות לקבוצת העניין

קישורים רלוונטיים לחברות קבוצת העניין:

רשימת שירותים למתבגרים
https://docs.google.com/document/d/1X699P8-xBSRlR6PsZJeQNZ6hJIOeSOewUmfd0spfkMc/edit?usp=sharing


רשימה של שירותים לאוכלוסיה בוגרת

https://docs.google.com/document/d/1sFhG5qMDQ4PE3MLsYCkMArCrXlMTNwnRzOqpnSYHqJ8/edit

רב"ע בחינוך הרגיל

https://docs.google.com/forms/d/1i_x11g1XNLjTdg6KpxB_tHYCd8o-vMSeDIokXyDV82g/edit

קבוצת עמיתים- מרב"ע שעובדות עם מבוגרים

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVjulJurnMcdpcutBIR3_XZXowc430Xf9NmqJVALSAeRYtXw/viewform

מסמך הנחיות עבודה
https://isot.org.il/article/public/%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%94-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91/

טבלת כלי הערכה- במידה ויש תוספות/הערות אנא פנו לנופר גרינבלט

https://isot.org.il/article/public/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8-%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f/

הערות שוליים

 1. באוסף הבולים של לורה סטיוארד (Steward) אוצרת האמנות במרחב הציבורי מאוניברסיטת שיקאגו, ישנם בולים שהופקו על ידי סילאנד, במבוניה, טואי טואי, הליוטאון, אומת החלל באוסף הבולים של לורה סטיוארד (Steward) אוצרת האמנות במרחב הציבורי לינק לינק לינק, ישנם בולים שהופקו על ידי סילאנד, במבוניה, טואי טואי, הליוטאון, אומת החלל השמיימי, האט-ריבר ומדינות אחרות שאינן מוכרות על ידי וניסן נחמד מאד האט-ריבר ומדינות אחרות שאינן מוכרות על ידי ….

 2. הערת שוליים משנית נוספת

מידע מקצועי מוביל לקבוצה