לקויות למידה

קבוצת העניין של מרפאים בעיסוק בשירות אנשים עם לקויות נוירו -התפתחותיות ספציפיות (לקויות למידה, קשב, ויסות חושי וקואורדינציה)

מטרות כלליות של קבוצת העניין

 1. הובלת הנושא של טיפול ריפוי בעיסוק בקרב האוכלוסייה.
 2. עבודה משותפת עם החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.
 3. קידום קשרים ושיתופי פעולה בין השטח לאקדמיה.
 4. איסוף מידע מהשטח, מיפוי שירותים קיימים , ריכוז והפצת ידע מחקרי וקליני עדכני.
 5. כתיבת מסמכים מקצועיים, דפי מידע וניירות עמדה.
 6. קידום תפקידי מרפאים בעיסוק במ סגרות המספקות מענים לאוכלוסייה.
 7. השתתפות בוועדות בתחום החינוך והבריאות.
 8. מעורבות בתהליכי קביעת מדיניות, נוכחות פעילה בישיבות הכנסת ובקידום חקיקה.
 9. קיום וקידום קשרים ועבודה מול משרדים כגון ביטוח לאומי, משרד הרווחה, קופות החולים.
 10. תרומה לפיתוח תכניות הכשרה, כלי מחקר, כלי הערכה וגישות טיפול EBP.
 11. ארגון ימי עיון ופיתוח מקצועי למרפאים בעיסוק ושימוש בהכנסות לצורך קידום מטרות הפורום.

מטרות ויעדים לשנת 2020

 1. לעמוד מקרוב על השינויים החלים בשטח בעקבות שינויי חקיקה ונהלים במשרד הבריאות ובמשרד החינוך ביחס לאוכלוסייה זו.
 2. קיום יום עיון להעשרה ופיתוח מקצועי למרפאים בעיסוק.
 3. השלמת מסמך המלצות לפיתוח מקצועי לשיפור ההכשרה של מרפאים בעיסוק ואיכות שירותי ריפוי בעיסוק.
 4. הנגשת מידע רלוונטי לאנשי מקצוע ולציבור הרחב באתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.
 5. קידום שיווק תרומת הריפוי בעיסוק לאוכלוסייה זו.

פלטפורמת עבודה בקבוצת העניין

קבוצת השתייכות והתפתחות מקצועית של כל המרפאים בעיסוק המעוניינים לקבל מידע ולהתפתח מקצועית בתחומים אלו.

קבוצה פעילה המקדמת נושאים שונים הקשורים בלקויות נוירו-התפתחותיות ספציפיות.

מתקיימים מספר מפגשים במהלך השנה בהם עולים נושאים שונים שחברות הקבוצה מעוניינות לקדם וכן מתקבלות החלטות בנוגע להמשך העשייה.

הקבוצה הפעילה מחולקת ל-4 קבוצות עבודה:

 1. קבוצת הגדרת ייחודיות העיסוק: הקבוצה בהובלת ד"ר מירי טל סבן ונטע לינדר עוסקת בהגדרת מהות תפקידי מרפאים בעיסוק בקרב האוכלוסייה עם לקויות למידה ולקויות נלוות. הקבוצה מקדמת כתיבת נייר עמדה עדכני ודפי מידע .
 2. קבוצת שיווק המקצוע והפצת הידע המקצועי: הקבוצה בהובלת שני שפע קוגן עוסקת בהפצת ידע מקצועי עדכני בקרב מרפאים בעיסוק ובקידום תפיסת פרופסיות נוספות לגבי תפקידי המרפאים בעיסוק בקרב האוכלוסייה .
 3. קבוצת פיתוח מקצועי: הקבוצה בהובלת נופר גרינבלט עוסקת במיפוי כלי הערכה, גישות התערבות, תהליכי הכשרה וכתיבת המלצות לשיפור ההכשרה של מרפאים בעיסוק ואיכות שירותי ריפוי בעיסוק .
 4. קבוצת קידום חקיקה, פוליטיקה ושיתופי פעולה: הקבוצה בהובלת ד"ר יונת יבזורי ואורלי בר עוסקת בקידום חקיקה בכנסת וקשרים עם גורמי מקצוע נוספים המלווים את האוכלוסייה בתוך משרד החינוך ומשרד הבריאות.

תנאי סף להצטרפות לקבוצת העניין

פתוח בפני כל המרפאים בעיסוק שמביעים עניין בנושא.


המצגות שהועלו לאתר הן רכושן הפרטי של יוצרותיהן.ם

העלאת המצגות נועדה להעשרת הקוראות ואין לעשות בהן שימוש המפר את זכויות היוצרים.

הערות שוליים

 1. באוסף הבולים של לורה סטיוארד (Steward) אוצרת האמנות במרחב הציבורי מאוניברסיטת שיקאגו, ישנם בולים שהופקו על ידי סילאנד, במבוניה, טואי טואי, הליוטאון, אומת החלל באוסף הבולים של לורה סטיוארד (Steward) אוצרת האמנות במרחב הציבורי לינק לינק לינק, ישנם בולים שהופקו על ידי סילאנד, במבוניה, טואי טואי, הליוטאון, אומת החלל השמיימי, האט-ריבר ומדינות אחרות שאינן מוכרות על ידי וניסן נחמד מאד האט-ריבר ומדינות אחרות שאינן מוכרות על ידי ….

 2. הערת שוליים משנית נוספת

מידע מקצועי מוביל לקבוצה