טכנולוגיה בשיקום

מטרות כלליות של קבוצת העניין:
העלאת המודעות לשימוש בטכנולוגיות ככלי ישים ויומיומי בטיפולי הריפוי בעיסוק . הגדרת ניירות עמדה לשמוש בטכנולוגיות בשיתוף משרד הבריאות.

מטרות ויעדים:
גיבוש דרכי העבודה של הנהגת קבוצת העניין טכנולוגיות בשיקום. התחלת כתיבת מפרט הטכנולוגיות הקיימות בישראל לשימוש המרפאות בעיסוק המעוניינות בשילוב הטכנולוגיות במסגרת עבודתן, גישור על פערי הידע הקיימים כיום.

פלטפורמת עבודה בקבוצת העניין:
מפגשי הנהגה אחת לרבעון. חלוקת העבודה על כתיבת המפרט בין חברות ההנהגה.

תנאי סף להצטרפות לקבוצת העניין:
לקבוצת העניין יכולות להצטרף מרפאות בעיסוק המשתמשות בטכנולוגיות מתקדמות במסגרת עבודתן. להנהגת קבוצת העניין יכולות להצטרף מרפאות בעיסוק המתחייבות להגיע ל -3 מפגשי הנהגה לפחות בשנה, ומתחייבות להיות גורם פעיל בהתוויית הדרך ובגיבוש דרכי העבודה.


המצגות שהועלו לאתר הן רכושן הפרטי של יוצרותיהן.ם

העלאת המצגות נועדה להעשרת הקוראות ואין לעשות בהן שימוש המפר את זכויות היוצרים.

הערות שוליים

  1. באוסף הבולים של לורה סטיוארד (Steward) אוצרת האמנות במרחב הציבורי מאוניברסיטת שיקאגו, ישנם בולים שהופקו על ידי סילאנד, במבוניה, טואי טואי, הליוטאון, אומת החלל באוסף הבולים של לורה סטיוארד (Steward) אוצרת האמנות במרחב הציבורי לינק לינק לינק, ישנם בולים שהופקו על ידי סילאנד, במבוניה, טואי טואי, הליוטאון, אומת החלל השמיימי, האט-ריבר ומדינות אחרות שאינן מוכרות על ידי וניסן נחמד מאד האט-ריבר ומדינות אחרות שאינן מוכרות על ידי ….

  2. הערת שוליים משנית נוספת