קבוצות עניין

מאמרים מובילים ומחקרים חדשים, דיונים ומידע רלוונטי לנושאים - אוטיזם, אכילה, בריאות הנפש, גריאטריה, טכנולוגיה בשיקום, לקויות למידה, מיניות, נהיגה, עולם העבודה ופגיעות מיניות.

מאמרים מובילים ומחקרים חדשים, דיונים ומידע רלוונטי לנושאים – אוטיזם, אכילה, בריאות הנפש, גריאטריה, טכנולוגיה בשיקום, לקויות למידה, מיניות, נהיגה, עולם העבודה ופגיעות מיניות.

לצפייה במסמך נהלים לקבוצות עניין (אמות מידה לקבוצות עניין תחת החברה הישראלית לריפוי בעיסוק) – לחצו כאן.

הערות שוליים

  1. הערת שוליים משנית נוספת

מאמרים מכל קבוצות העניין