מטפלים

טלפון:
0547262253
תואר אקדמי:

עבור בית ספר צוהר הלב בצפת דרושים מטפלים מכל התחומים לשנת הלימודים תשפ״ה.
עבודה בצוות רב מקצועי ובאווירה משפחתית
וכוללת ישיבות צוות והדרכה.

הערות שוליים