מרפאה בעיסוק

טלפון:
0547607204
תואר אקדמי:

משרה בריפוי בעיסוק בית הספר מש"י בירושלים

לבית הספר מש"י בירושלים דרושה מרפאה בעיסוק לשנת הלימודים הבאה (ספטמבר 2024). בבית הספר לומדים תלמידים ותלמידות עם לקויות מוטוריות וקוגניטיביות מורכבות. כולל הדרכה מקצועית ברמה גבוהה.
תנאי ההעסקה של משרד החינוך. אופק חדש.
משרה של שלושה ימים לכל הפחות. כ 18 שעות .
קורות חיים והמלצות ניתן לשלוח ל: chana.shammah@gmail.com

הערות שוליים