מרפא/ה בעיסוק לבית בלב כפר סבא

טלפון:
0522427040
תואר אקדמי:

תן טיפול מקצועי ושירותי עבור המטופלים שהוגדרו באחריותו/ה.
אחריות על הערכה מקיפה בקבלה, בניית תכנית טיפול מתאימה וכוללנית המתייחסת לכל מרכיבי האדם והקשריו, מעקב אחר מצב המטופלים והתקדמותם ועדכון התכנית בהתאם.
דרישות התפקיד:
תואר ראשון בריפוי בעיסוק עם רישיון מקצועי בתוקף (קיימת אפשרות להתקבל לעבודה לפני קבלת הרישיון המקצועי – בהסתמך על ריאיון אישי והמלצות ממדריכים/ות בהכשרות המקצועיות).

הערות שוליים