משרה מלאה בתחום ריפוי בעיסוק ביד שרה בירושלים

טלפון:
0525906678
תואר אקדמי:

מנהל/ת מרכז תצוגה

*מקור מידע לכל סוגי הציוד ואביזרי העזר השיקומיים

*מתן הדרכות על ציוד ואביזרי העזר המשואלים ביד שרה

*הדרכת משפחות לקראת יציאת יקירם מבית החולים לביתו/ה

*ייעוץ בהתאמת הדירה למצב/הו הפיזי של הלקוח/ה

*מתן ייעוץ מקצועי על ידי צוות מרפים בעיסוק בתחומי השיקום השונים

לפרטים: חנה 0525906678

הערות שוליים