The OT Evaluation Process Among People With LD

נייר עמדה

לפניכן/ם תרגום לאנגלית של נייר עמדה של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק שהתפרסם בגליון חודש אוגוסט 2007 בנושא רב"ע בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה: The occupational Therapy Evaluation Process Among People with Learning לצפייה בנייר העמדה

הערות שוליים