מיניות וריפוי בעיסוק

החודש מציינים בעולם את המודעות לבריאות מינית כחלק בלתי נפרד מהאדם, הכולל גם מיניות והנאה מינית. מקצוע הריפוי בעיסוק קבע שפעילות מינית היא אחת מפעילויות ה-ADL. לכן חשוב להתייחס גם לפעילות המינית בעשייתנו המקצועית, בהתבסס על אדם + עיסוק + סביבה, המאפשרים יחדיו את ראיית האדם כשלם ומובילים לביצוע עיסוקי שמאפשר השתתפות מספקת ומשמעותית במארג […]

You are unauthorized to view this page.

הערות שוליים

מידע מקצועי מוביל לקבוצה