טיפולי בית

קבוצת העניין של מרפאים בעיסוק העובדים בטיפולי בית

קבוצת העניין פועלת מאז דצמבר 2019 לקידום עשייה ושיח מקצועי בעבודה בטיפולי הבית – בתחומים השונים, בעיקר בתחום הפיזיקלי – גריאטרי.

מטרות כלליות של קבוצת העניין

קבוצת השתייכות והתפתחות מקצועית עבור מרב"ע העובדים בסביבת עבודה ייחודית זו – קבוצה של כל המרפאים בעיסוק המעוניינים לקבל מידע ולהתפתח מקצועית בעבודה בסביבה הייחודית הזו

פיתוח וקידום שירותים ונושאים שונים הקשורים בעבודה של מרב"ע בסביבת העבודה הייחודית הזו.

פלטפורמת עבודה בקבוצת העניין
קבוצת ווטסאפ פעילה ביותר –

https://chat.whatsapp.com/KDjdpgLHice36cFamjOnKr

וובינרים וימי עיון אחת למספר חודשים

תנאי סף להצטרפות לקבוצת העניין

מרפאים/ות בעיסוק, בעלי רישיון

להצטרפות לקבוצת העניין אנא מלאו את שאלון ההצטרפות

הערות שוליים

מידע מקצועי מוביל לקבוצה