גאווה

גאווה בריפוי בעיסוק

חזון

הקבוצה תפעל לקידום שירותי ריפוי בעיסוק בקרב קהילת הלהט"בק:

1. הקבוצה תפעל למען שילוב מקצוע הריפוי בעיסוק, כחלק אינטגרלי ממקצועות הבריאות, בשירותי בריאות וקהילה הקיימים עבור קהילת הלהט"בק.

2. הקבוצה תפעל להרחבת בסיס הידע המקצועי בריפוי בעיסוק הקיים לשם הבטחת מתן טיפול מיטבי לקהילת הלהט”בק.

3. הקבוצה תפעל להשפעה על קביעת מדיניות ונהלים למען טיפול מיטבי לקהילת הלהט"בק.

4. הקבוצה תפעל לקידום השתתפות בתפקידי חיים, תחומי חיים ותחומי עיסוק עבור לקוחות המשתייכים לקהילת הלהט”בק.

מטרות

1. קידום מודעות, הסברה והפצת ידע מקצועי בקרב קהילת המרפאות והמרפאים בעיסוק, קהילת הלהטב"ק ובני משפחותיהם, אנשי מקצוע אחרים וקובעי מדיניות למען מתן שירות ריפוי בעיסוק מוכוון קהילה.

2. קידום השתלבות מרפאות ומרפאים בעיסוק במסגרות המספקות מענה לקהילת הלהט"בק.

3. איתור ואיגום השירותים הקיימים, הידע המקצועי והנסיון הקליני הקיים בארץ בנושא שירותי ריפוי בעיסוק עבור קהילת הלהט"בק.

4. כתיבת נייר עמדה בנושא יחודיות מקצוע הריפוי בעיסוק ותרומתו לקידום בריאות והשתתפות קהילת הלהט"בק.

5. איתור, תרגום והנגשה של ספרות מקצועית עדכנית בריפוי בעיסוק ושירות לקהילת הלהט"בק

6. כתיבת דפי מידע למרפאות ומרפאים בעיסוק, לצוותי רפואה, טיפול ורווחה, לצרכנים מקהילת הלהט"בק ולבני משפחותיהם

7. קידום שיתופי פעולה וקשרים עם חברות מקצועיות הנותנות מענה לקהילת הלהט"בק בארץ ובעולם ועם ארגוני הקהילה הגאה בארץ.

8. ארגון ימי עיון ופיתוח מקצועי להרחבת הידע בקרב קהילת המרפאות והמרפאים בעיסוק.

9. קידום קשרים ושיתופי פעולה בין השטח לאקדמיה

10. קידום ממשקי עבודה מול משרדי ממשלה כגון משרדי הבריאות, החינוך והרווחה, קופות החולים ומרפאות המגדר בבתי החולים.

11. מעורבות בתהליכי קביעת מדיניות, נוכחות פעילה בישיבות הכנסת ובקידום חקיקה.


לטופס הרשמה לקבוצת העניין  |  לקישורים ומסמכים שימושייםקישורים שימושיים:

ריפוי בעיסוק וקהילת הלהט"בק

אתר מעין -מידע  מבוסס מחקר על ילדים מגווני מגדר

אתר "מעברים" לקשת הטרנסית

ברית הלביאות – אמהות למען ילדים ונוער טרנסג'נדרים

מאגר מידע ומחקר של איגי-ארגון הנוער הגאה

תלמידים להט"ב במערכת החינוך- המלצות לצוותים חינוכיים

מסמכים:

עמדת משרד הבריאות בהקשר ל"טיפולים" להמרת הזהות המגדרית והנטייה המינית-חוזר מנכ"ל (2022)

קווים מנחים למתן תחושת מוגנות ומענה מיטיב לילדים ובני נוער להט"בים ולמשפחות הקשת במערכת החינוך-משרד החינוך (2022)

נייר עמדה: טיפולים לשינוי הזהות והנטייה המינית/ההסתדרות הרפואית בישראל (2019)

הנגשה תרבותית של שירותי בריאות נפש לאנשים על הקשת הטרנסית-משרד הבריאות (2021)

מדיניות עבודה טיפולית מיטבית עם אנשים על הקשת הטרנסית-משרד הרווחה והבטחון החברתי (2022)

הערות שוליים

מידע מקצועי מוביל לקבוצה